היחידה למחקר התרבות

ידיעון השיעורים לשנים תשנ"ח–תשע"ב (1997–2012)

 

 

תשע"ג

(2012–2013)

טבלאות:

סמסטר א'

סמסטר ב'

רשימה:

סמסטר א'

סמסטר ב'

תשע"ב

(2011–2012)

סמסטר א'

סמסטר ב'

תשע"א

(2010–2011)

סמסטר א'

סמסטר ב'

תש"ע

(2009–2010)

סמסטר א, תש"ע

סמסטר ב, תש"ע

תשס"ט

(2008–2009)

סמסטר א, תשס"ט

סמסטר ב, תשס"ט

תשס"ח

(2007–2008)

סמסטר א, תשס"ח

סמסטר ב, תשס"ח

תשס"ז

(2006–2007)

סמסטר א, תשס"ז

סמסטר ב, תשס"ז

תשס"ו

(2005–2006)

סמסטר א, תשס"ו

סמסטר ב, תשס"ו

תשס"ה

(2004–2005)

סמסטר א, תשס"ה

סמסטר ב, תשס"ה

קורסים נוספים מחוגים אחרים (במסגרת "לימודי ההכשרה")

תשס"ד

(2003–2004)

סמסטר א, תשס"ד

סמסטר ב, תשס"ד

קורסים נוספים מחוגים אחרים

תשס"ג

(2002–2003)

רשימת הקורסים לשנת הלימודים תשס"ג

סמסטר א, תשס"ג

סמסטר ב, תשס"ג

תשס"ב

(2001–2002)

סמסטר א' תשס"ב

סמסטר ב' תשס"ב

השלמות לשנת תשס"ב

תשס"א

(2000–2001)

רשימת הקורסים לשנת תשס"א

תש"ס

(1999–2000)

רשימת הקורסים לשנת תש"ס

תשנ"ט

(1998–1999)

רשימת הקורסים לשנת תשנ"ט

תשנ"ח

(1997–1998)

רשימת הקורסים לשנת תשנ"ח