היחידה למחקר התרבות

 

תוכנית השיעורים לשנת תשפ"א (20202021)

 

סמסטר ב'

 

לתוכנית השיעורים בסמסטר א

לתיאור הקורסים נא לעבור
לרשימה באתר הפקולטה

 

 

א

שני

שלישי

רביעי

 

1214

 

 

 

 

המעבדה לתעביר, מגע בין-תרבויות ותרגום, ב'

ס' מחקר

פרופ' איתמר אבן-זהר

 

 

 

 

 

 

 

 

קבוצות אתניות, אקולטורציה וזרות

ס'

ד"ר תגריד יחיא-יונס

 

1416

 

 

תיירות ומפגש בין תרבויות

ס'

ד"ר דלית בלוך

 

 

 

1618

 

 

ביולוגיה וחברה: "גזע", לאום וגזענות במאות 20--21 ובמגפת הקורונה

ס'

ד"ר סנאית גיסיס

 

עירוניות והביטוס עירוני

ס'

ד"ר שרית פז

 

 

 

0669.4008.01

מסורות ובעיות במחקר

התרבות [*]

ס' חובה

ד"ר דלית בלוך

 

 

 

 

הגירה, פזורה, גולה: תנועה ומפגשים בין תרבויות

ס'

ד"ר שרית פז

 

 

1820

 

תרבות פופולארית וזהויות חברתיות

ס'

מר רותם לשם