היחידה למחקר התרבות

תוכנית השיעורים לשנת תשע"ח (20172018)

סמסטר א'

לתוכנית השיעורים בסמסטר ב

לתיאור הקורסים נא לעבור לרשימה באתר הפקולטה

 

 

ראשון

שני

שלישי

רביעי

1214

 

המעבדה למחקר התרבות

ס' מחקר

פרופ' איתמר אבן-זהר

0669.1001.01

מבוא למחקר התרבות

שו"ת (קורס ליבה)

מר רותם לשם

 

הגירה, פזורה, גולה

ס'

ד"ר שרית פז

 

1416

המעבדה לתעביר, מגע בין-תרבויות ותרגום

ס' מחקר

פרופ' איתמר אבן-זהר

אנתרופולוגיה של הדת: תרבות ואמונות בעידן החילון

ס'

פרופ' גבריאל בר-חיים

 

זירות רב-תרבותיות בישראל

ס'

ד"ר דלית בלוך

1618

 

 

 

 

 

 

0669.4038.01

אנשים מדברים [*]

ס'

פרופ' רקפת סלע-שפי

0669.5069.01

טקסטים קלאסיים במחקר התרבות [*]

ד"ר שרית פז

ת' (קורס ליבה)

המעבדה למחקר הזהות והפעילות הסביבתית

ס' מחקר

(באישור המרצה בלבד)

פרופ' רקפת סלע-שפי

 

 

חומרים ופרקטיקות בתרבות: גישות למחקר התרבות החומרית

ס'

ד"ר שרית פז

1820

 

669.5082.01

כתיבת הצעת מחקר

ס' (חובה במשך התואר)

פרופ' רקפת סלע-שפי