היחידה למחקר התרבות

דרכי הגישה לספריות ולמאגרי המידע האלקטרוניים

כל התלמידים הרשומים רשאים להיכנס למאגרי המידע (מנועי החיפוש, כתבי-העת, וכו') באינטרנט של אוניברסיטת תל-אביב גם באמצעות ספק אינטרנט חיצוני.

 

לשם כך על התלמידים לבדוק מה הכתובת האלקטרונית שניתנה להם (חשבון אלקטרוני נפתח אוטומאטית לכל תלמיד) – לודא קוד (username) וסיסמה. את הבדיקה אפשר לעשות בדף "שירותי סטודנטים" באתר אוניברסיטת תל-אביב:

http://www.tau.ac.il/cc/computing/students-user-heb.html

הקוד והסיסמה נחוצים כדי לאפשר כניסה למאגרי המידע ולכתבי-העת האלקטרוניים. את הקוד והסיסמה יש לכתוב בחלון שיעלה על הצג לאחר ביצוע שינוי קל בהגדרת ה-PROXY בדפדפן, לפי ההוראות במסמך המפורט להלן.

 

לקבלת המסמך ובו הוראות מפורטות נא להקיש כאן.

 

הערה: אין קשר בין הקוד והסיסמה הקשורה בו הניתנים אוטומאטית לכל סטודנט על-ידי האוניברסיטה ובין הקוד והסיסמה הניתנים על-ידי היחידה למחקר התרבות לצורך כניסה לספרייה האלקטרונית של היחידה.

 

 

הערות על השימוש במאגרי המידע

[1] לצורך כניסה למנועי החיפוש השונים יש להיכנס תחילה לאתרי הספריות כדי שהשרת של הספק יזהה את המשתמש כבעל זכויות מנוי מאוניברסיטת תל-אביב. אין אפשרות ליצור סימניות ישירות (bookmarks).

[2] יש כתבי עת, הנגישים רק מספריה זו או אחרת ולכן כדאי לבדוק בכמה ספריות.

[3] אותם מאמרים עצמם נגישים ממנועי-חיפוש שונים בפורמאטים שונים, ולכן כדאי לחפש בכמה מנועים. אם המאמר אינו נמצא, או שנמצא רק באופן חלקי, במנגנון חיפוש אחד, יש סיכוי שיימצא, או יימצא במלואו, במנגנון חיפוש אחר. לפעמים מנוע החיפוש יציין שהמאמר אינו נגיש במלואו, אבל חיפוש בכתב-העת דרך ספק כתבי-עת שונה יעלה את המאמר.