שאלות ותשובות על הלימודים ביחידה למחקר התרבות

למתעניינים ולתלמידים

שאלות ותשובות" אלה הן לקט המבוסס על שאלות נפוצות. בכל מקרה של ספק, מחייבים תקנוני האוניברסיטה ותקנון מהלך הלימודים של היחידה למחקר התרבות.

במסמך זה, השימוש בלשון נקבה מתייחס גם ללשון זכר, ולהפך.

 

שאלות נוספות אפשר להפנות אל יועץ הלימודים ביחידה למחקר התרבות: tarbut@post.tau.ac.il

 

תוכנית הלימודים במחקר התרבות מיועדת לאנשים המעוניינים לחקור שאלות שונות בתחום התרבות במובן הרחב של המושג. התלמידים הם בוגרי תחומים מגוונים במדעי החברה והרוח, כגון תקשורת, ניהול, אנתרופולוגיה, עיצוב, אמנות, היסטוריה, ארכיאולוגיה, גיאוגרפיה או ספרות, ואפילו מדעי החיים והמחשב, המחפשים מענה לשאלות עקרוניות של המבנה החברתי-תרבותי בתחומי ידע המגוונים האלה ואחרים.

דרך הלימוד בנויה על-פי שאלות ולא על פי תחומי-ידע ספציפיים, כלומר, לא על פי תרבויות ספציפיות, אלא על פי בעיות עקרוניות, הנבחנות במסגרת גישות שיטתיות.

מובן, שבכל עיסוק בשאלה זו או אחרת יש צורך לערוך מחקר על מקרה מסוים בזמן ובמקום, מה שמחייב ללמוד ולהכיר מרחב תרבות ספציפי, בהתאם לעניין. כאשר המדובר במרחב תרבות שאינו בתחום הידע של צוות המורים הקיים, לעיתים אפשר לקיים הנחייה משותפת של מורה מהתוכנית עם מורה ממסגרת לימודים שיש בה התמחות גיאו-היסטורית או אחרת, וזאת, בתנאי שמוקד העבודה הוא שאלה במחקר התרבות, והתרבות הספציפית היא רק המקרה שעליו נבחנות ההיפותזות של המחקר.

למי מיועדת תוכנית הלימודים במחקר התרבות ביחידה למחקר התרבות ומהו אופי הלימודים בה?

1.                

שלושה אספקטים לפחות מייחדים את תוכנית הלימודים במחקר התרבות מתוכניות אחרות לתואר השני בארץ:

[1] מוקד דיסציפלינרי ולא נושאי: התוכנית מעניקה ידע שיטתי לחשיבה ולניתוח של התרבות, ללא התמקדות בניתוח טקסטים; ככזאת, היא תוכנית ייחודית בישראל

[1] מבנה מודולרי: הכולל חטיבת לימודי ליבה כלליים ויחד עם זאת התאמה אישית של תוכנית הלימודים לפי תחומי העניין של התלמיד;

[2] דגש מחקרי: בנייה של "פרויקט המחקר", שבמסגרתו חייב התלמיד לערוך מחקר ולכתוב את עבודת הגמר שלו.

על "פרויקט המחקר" ראה פרטים נוספים בשאלה מס' 11.

מה מייחד את הלימודים בתוכנית מחקר התרבות מלימודים לתואר השני בחוגים אחרים?

 

2.                

קבוצת החוקרים במחקר התרבות מנסים לפתח דיסציפלינה (מקצוע שיטתי) עצמאית, לא כ"פרספקטיבה" נוספת במסגרת לימודי הספרות, הלשון, הקולנוע, התקשורת וכדומה, כפי שמקובל בחוגים רבים בארץ. הדגש הוא על מחקר, ללא התמקדות מיוחדת בפרשנות של טקסטים, וללא מחויבות לעמדה אידיאולוגית-ביקורתית או פוליטית מסוימת.

מה ההבדל בין "מחקר התרבות" למקצועות דומים בשם כמו "לימודי תרבות", המקובלים היום במחלקות שונות במדעי הרוח והחברה בארץ ובעולם?

3.                

באתר האינטרנט של היחידה למחקר התרבות יש מידע רב, העשוי לסייע למתלבטים בהכוונה לתחום הלימודים המתאים. בנוסף על החומר הרגיל המופיע בידיעון (מהלך הלימודים וסדרי הלימודים), מכיל האתר את החומרים הבאים:

1  קובץ המתאר בקצרה את תחומי העיסוק של כל אחד מחברי הסגל, וקישור לאתרים המיוחדים של כל אחד מהם, באופן המאפשר לעמוד על אופי פעולתם האקדמית. באתרים אלה תוכלו למצוא תיאור של עבודתם, וכן רשימות של חיבוריהם, כולל הפניות לטקסטים עצמם.

2  פירוט הקורסים שהתקיימו בתוכנית החל משנת תשנ"ח, פירוט הקורסים לשנת הלימודים הקרובה, והפניות לרשימות קריאה ולחומרי קריאה.

3  כן תמצאו באתר רשימת עבודות הגמר שנכתבו ביחידה (רובן נגישות מאתר היחידה בחלקן או במלואן) המאפשרת ללמוד על כיווני המחקר האפשריים השונים.

בדיקה לעומק של כל החומר המוצע יכולה לתת לקורא מושג מקיף ורחב על אופי הפעילות בתוכנית. דף המידע באתר מרכז את כל הקטגוריות המומלצות לבדיקה.

איך אוכל לבדוק מה יכולה היחידה למחקר התרבות להציע?

4.                

המעוניין לדעת כמה לימודי השלמה יוטלו עליו מתבקש לשלוח לוועדת הקבלה של היחידה את גיליון הציונים שלו (סרוק לכתובת היחידה הרשומה למעלה, בפקס למזכירות היחידה, או בדואר). הועדה תדון בבקשה ותודיע את החלטתה למתעניין.

איפה אוכל לברר פרטים מדויקים על לימודי ההשלמה שיש לעשות?

5.                

הרשות לכתוב עבודת גמר תלויה בהישגי התלמיד, בגיבוש מוצלח של הצעת מחקר (במסגרת הקורס "כתיבת הצעת מחקר") ובמציאת מנחה מתאים. במקרים רלבנטיים המנחה יכול להיות מיחידה אקדמית אחרת, באוניברסיטת תל אביב או באוניברסיטה אחרת, וכן אפשרית (ולפעמים הכרחית) הנחיה של יותר ממנחה אחד. נושא העבודה מתגבש במשא ומתן עם מנחה אפשרי, וזאת, גם שהתלמיד מגיעים מראש עם רעיון למחקר בתחום מסוים.

האם ניתן להבטיח כתיבת עבודת גמר בנושא מסוים? במה זה תלוי? במידה שזה תלוי במנחה, האם יש אפשרות במידת הצורך לבקש אישור להנחיה כפולה?

6.                

בזמן ההרשמה ללימודים על התלמיד לבחור מראש באחד משני מסלולים: עם תזה או בלי תזה. מי שהתקבל ללימודים במסלול עם תזה, צריך לגבש הצעת מחקר תוך 3 סמסטרים. לחילופין, במהלך הלימודים ניתן להחליף את המסלול ולעבור למסלול ללא תזה. כפי שתראו במסמך "מהלך הלימודים", מי שלא גיבש הצעה לעבודת גמר תוך זמן סביר, יוכל לסיים את הלימודים ללא עבודת גמר.

האם יכול להיווצר מצב שלא יתאפשר לי לכתוב תזה, גם אם ארצה בכך?

7.                

התקשרות מראש עם מרצה מסוים בהתאם לנושא מסוים היא דרישה בשלב הלימודים לתואר השלישי (דוקטורט), ולא בתואר השני. הגיון הלימודים בתוכנית לתואר השני הוא, שהתלמיד צריך תחילה להכיר את תחום הלימודים שבו עוסקת המסגרת שבה בחר ללמוד. הרשות לבצע פרויקט מחקר ולכתוב במסגרתו עבודת גמר ניתנת לתלמידים רק לאחר שעברו בהצלחה את שלבי הלימודים המחייבים הקודמים לפרויקט: (1) השלמות; (2) לימודי הכשרה. כאשר מתפתח בעקבות שלבי לימוד אלה רעיון בעל רציונל במסגרת המושגית המתאימה, רעיון המאפשר גיבוש של פרויקט, מגיש התלמיד לוועדת ההוראה של התוכנית את הצעת הפרויקט ומקיים דיון על האפשרות לקבל הנחייה בפרויקט. אם אין חבר סגל המתאים או פנוי להנחות בתחום המבוקש, יש בדרך כלל אפשרות, בהתאם להחלטת וועדת ההוראה, להיעזר בחבר סגל של חוג אחר העוסק בנושא ויש לו נכונות להירתם להנחיית הפרויקט, ובלבד שהפרויקט עומד בנורמות המקובלות של מחקר התרבות. בדרך כלל תעדיף ועדת ההוראה הנחייה משותפת, אבל במקרים שהחוקר ה"חיצוני" קשור לתחום מחקר התרבות, יש גם אפשרות של הנחיה של חוקר "חיצוני" יחיד.

אני מעוניינת לכתוב עבודת גמר על הנושא "השפעת המפלגה על התרבות בסין" אצל מרצה מהחוג ללימודי אסיה. האם אוכל לבצע את התואר השני במסגרת תוכנית מחקר התרבות?

8.                

ראה תשובה מס' 8. כאמור, הלימודים בתוכנית אינם ערוכים על פי נושאי-לימוד גיאו-היסטוריים. במסגרת ההשלמות ולימודי ההכשרה אמור התלמיד להתוודע אל דרכי עבודה שונות במקצוע. רק בשלב ביצוע פרויקט המחקר וכתיבת עבודת הגמר יכול התלמיד, לאחר שגיבש תחום שאלות ספציפי, להחליט על ביצוע מחקר על בסיס התבוננות במקרה מסוים. היות שבשלב זה אין בין צוות המורים במחקר התרבות מומחה לתרבות יפן, למשל, ניתן לעבוד בשיתוף פעולה עם מורה מחוג אחר, מומחה לתרבות יפן, תוך הידברות ותיאום עם הפרספקטיבה של מחקר התרבות.

אני מעוניין להתקדם בלימודי יפן במסגרת התואר השני במחקר התרבות. האם התוכנית תאפשר לי לימודים כאלה?

9.                

התרגום אכן עומד בצומת מעניין של שאלות במחקר התרבות. לפיכך אפשר בהחלט לבנות תוכנית לימודים שתאפשר לך להעמיד במרכזה שאלות מתחום התרגום, לגבש פרויקט מחקר ואף לכתוב עבודת גמר בתחום זה.

אני מתעניינת בלימודים לתואר השני שיאפשרו לי להתמקד במחקר התרגום. האם אוכל לממש את כוונתי במסגרת התוכנית למחקר התרבות?

10.             

פרויקט המחקר הוא יחידת לימודים בהיקף של 8 ש"ס (מתוך 28 ש' לכותבי עבודת גמר, או 32 ש' ללומדים במסלול ללא תזה), שבמסגרתה לומד התלמיד תחום ייחודי, ועורך בתחום הזה מחקר, שפירותיו הם עבודת הגמר (או לפחות עבודה סמינריונית, ללומדים במסלול ללא עבודת הגמר). הפרויקט נבנֶה בעזרתו של מנחה (או מנחים), והרשות לבצע אותו ניתנת רק לאחר שהתלמיד עמד בהצלחה בשלבי הלימודים המכינים – לימודי השלמה ולימודי הכשרה. התפיסה הלימודית הבסיסית של התוכנית היא, שהתואר השני חייב להקנות מיומנות במחקר בהיקף סביר, גם אם לא יעסוק התלמיד במחקר אקדמי בכל ימי חייו.

מהו "פרויקט המחקר"?

11.             

כאמור, ההרשמה ללימודים (כמו בכל התוכניות לתואר השני בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל-אביב) מאפשרת לבחור במסלול עם או בלי תזה. תוכנית הלימודים במחקר התרבות רואה בעבודת הגמר, הנכתבת במסגרת של "פרויקט מחקר" ייחודי לתלמיד, את ליבת הלימודים לתואר השני. עם זאת, תלמיד שלא הגיע להידברות עם מנחה על נושא למחקר לאחר שלושה סמסטרים של לימודי התואר, או שלא התקדם במחקר לפי הנחיות הפקולטה לאחר שהתחיל במחקר, יועבר למסלול ללא עבודת גמר. מסלול זה מחייב לימודים בהיקף של 32 ש"ס, שתי עבודות סמינריוניות, ובחינת גמר. פרטים מלאים נא לראות במסמך "מהלך הלימודים".

האם אפשר לסיים תואר שני בתוכנית בלי עבודת גמר?

12.             

עקרונית כן, אם הנושא יפותח ברמה המחקרית, ולא ברמה של הכשרה מקצועית.

אני עורכת תוכניות בטלביזיה ועוסקת בתרבות הפופולארית. האם אוכל לפתח כיוון לימודים מתאים לעיסוקים אלה?

13.             

מחקר התרבות מאפשר בהחלט גם את מחקר ההיבטים השונים של שדה האמנות, כמרחב פעולה, ייצור וצריכה של מוצרי תרבות בעלי מעמד וצביון מיוחדים, והדינמיקה החברתית שהוא מחולל.

למדתי בקמרה אובסקורה, והייתי מעוניין להמשיך בכיוון האמנותי כהמשך ללימודי שם.

14.             

מחקר התרבות מתעניין ביחסי הגומלין בין התעשיות של המוצרים הנתפסים כלא-שימושיים ("אמנות") לבין החברה. מאיזו פרספקטיבה כדאי לחקור את השאלות המורכבות האלה תלוי במוקד העניין ובהקשר שבו מעמידים את השאלה.

מעניין אותי להבין איך יצירת אמנות כלשהי (או לחילופין מגמה או זרם) מעידה על החברה בה נוצרה (בעיקר נושאים של דת ושל מגדר). האם עניין זה רלבנטי למחקר התרבות?

15.             

החל בשנת הלימודים תשע"א (2010–2011) אפשר יהיה להתקבל ללימודים ביחידה למחקר התרבות במסלול של פסיכואנליזה ומחקר התרבות. תלמידי המסלול ילמדו חלק מחובות הקורסים בתחום של המחשבה הפסיכואנליטית בזיקתה למחקר התרבות, בהיקף של 8–10 ש"ס + 8 ש"ס במסגרת פרויקט המחקר, וכן השתתפות חובה בפורום של המעבדה לפסיכואנליזה ומחקר התרבות. כל שאר התנאים וחובות הלימוד יהיו זהים לאלה של כלל תלמידי היחידה למחקר התרבות. לפרטים נוספים נא להקיש כאן

במסגרת לימודי התואר הראשון, שמעתי קורסים בפסיכואנליזה, והייתי מעוניינת להמשיך בכיוון של שילוב פסיכואנליזה עם מחקר התרבות.

16.             

במסגרת מחקר התרבות אפשר לעסוק במחקר של הקולנוע, אבל לא בהכרח מתוך תפיסת מקצועית הרווחת בתחום "האמנויות".

אני מעוניינת לעשות מ"א בתחום המשלב קולנוע עם אמנות. האם תוכנית מחקר התרבות מאפשרת שילוב כזה?

17.             

הבחינה בשפה הזרה השלישית נעשית בדרך כלל לקראת סיום הלימודים. יש חובה להיבחן בשפה הזרה השנייה ביחידה להוראת שפות, אבל אין חובה ללמוד את השפה בקורס כלשהו. בשפה הזרה השלישית אפשר בדרך כלל להיבחן על ידי מורי היחידה.

האם יש אפשרות ללמוד שפה זרה נוספת בזמן לימודי ההשלמה,  כלומר במשך שנה אחת ולא על פני שנתיים?

18.             

מי שמתקבל ללימודים עם השלמות ולא על תנאי, חייב ללמוד בסמסטר הראשון ללימודים בנוסף על לימודי ההשלמה את שש השעות של לימודי הליבה, וכן רשאי ללמוד קורסים נוספים מלימודי התואר.

האם אפשר לקחת קורס מהתואר עצמו במקביל ללימודי ההשלמה?

19.             

מי שהתקבל ללימודים עם השלמות ללא תנאי מגביל עובר ללימודי התואר ללא כל הליך נוסף. מי שהתקבל בתנאים מסוימים (כגון השגת ציון מסוים בלימודי ההשלמות, או הוכחת זכאות לתואר הראשון עד מועד מסוים) יוכל להמשיך לתואר רק אם עמד בתנאים.

האם סיום לימודי ההשלמה מבטיח קבלה ללימודי התואר השני או שיש פרוצדורה נוספת?

20.             

אחת לשנה ניתנות מילגות, בהיקף צנוע, לתלמידים המצטיינים בלימודים. אין פרוצדורה מסודרת של הגשת בקשה לקבלת מילגה כזאת. בנוסף, אחת לשנה מוזמנים תלמידי היחידה להגיש מועמדות למלגה ע"ש רינה דרורי ז"ל, אם נושאי המחקר שלהם מתאימים (קול קורא מופץ לרוב בתחילת הסמסטר הראשון). כן אפשר לעקוב אחרי הצעות למילגות המתפרסמות באמצעות המזכירות האקדמית, אך לרוב אין אלה מלגות לתואר השני. ניתן גם לעקוב אחר הצעות למלגות המתפרסמות בערוצים שונים על ידי גופים שמחוץ לאוניברסיטת תל-אביב, בנושאים ספציפיים (קרנות שונות, עירית תל-אביב, וכו'), ולנסות להגיש בקשה לגופים המציעים, בהתאם לנושא. לפעמים גם יש אפשרות להצטרף כעוזר מחקר לפרויקט של אחד מחברי הסגל.

האם יש מלגות (הצטיינות ואחרות) שאפשר לנסות לגשת אליהן אחרי לימודי ההשלמה?

21.             

web hit counter