היחידה למחקר התרבות

 

פרויקטים מחקריים

 

במסגרת היחידה למחקר התרבות והגופים הקשורים אליה מבצעים חברי הסגל פרויקטים מחקריים, חלקם במימון קרנות חיצוניות. בחלק מהפרויקטים החוקרים זקוקים לעוזרי מחקר ויכולים להציע מעת לעת לסטודנטים מלגה או חלקי מלגה, או תשלום בשכר על עבודתם.

 

התלמידים מוזמנים להצטרף לאחד הפרויקטים האלה, בתיאום עם בעל הפרויקט, וכן לשקול את האפשרות לבנות במסגרת זו את פרויקט המחקר שלהם ולכתוב את עבודת הגמר שלהם בהנחיית אותו חוקר.

 

פרופ' איתמר אבן-זהר

פרופ' גדי אלגזי

ד"ר דלית בלוך-צמח

פרופ' גדעון טורי

ד"ר תגריד יחיא-יונס

פרופ' רקפת סלע-שפי