היחידה למחקר התרבות

זהות ופעילות סביבתית-חברתית

פרופ' רקפת סלע-שפי

סמינר מחקר

 

המעבדה לזהות ופעילות סביבתית-חברתית פועלת בשיתוף בין היחידה למחקר התרבות וביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר באוניברסיטת תל-אביב, במטרה ליצור קבוצות לימוד ומחקר של תלמידים לתארים המתקדמים, המעוניינים במחקר הגורם האנושי ובשאלות של זהות כמכתיבות את הפעולה הסביבתית.

על רקע ההתפתחות הענפה של לימודי הסביבה בעשורים האחרונים, בעיקר באספקטים הפיזיים והמוסדיים שלה, גוברת בעולם ההכרה בחשיבות הממד החברתי ושאלת הכשירות התרבותית של הקהילות השונות כבסיס להבנת ההצלחה או הכישלון של התנועה הסביבתית כגורם לשינוי.

 

המעבדה לזהות ופעילות סביבתית נועדה לענות על הצורך בפיתוח המחקר האיכותני בלימודי הסביבה. היא יוצאת מהגישה התרבותית במחקר התנועות החברתיות, ומספקת לסטודנטים כלים תיאורטיים ומתודולוגיים למחקר תפוצת הסביבתיות כצורת חיים, בנושאים כגון אוריינות וזהות סביבתית, קבוצות אקטיביסטים כקהילות פרקטיקה, הזיקות בין מדיניות ותכנון לבין תהליכים בשטח (grassroots); תפיסת התפקיד ומסלולי הפעולה של מתווכי הידע מחנכים, פעילים, מדריכים -- ויחסי קהילה-מקצוענים, והיסטוריה סביבתית של אזורים ספציפיים.

 

מסגרת המעבדה כוללת סמינר מחקרי בהיקף של 4 ש"ס, שבמהלכו מפתחים התלמידים פרויקטים אישיים, או בצוותים, ובהמשך לו יילוו במפגשים סדירים לדיון וגיבוש הפרויקטים, כולל פרויקטים לתזות לתואר השני או השלישי. עבודת המעבדה מוקדשת הן לדיון בשאלות תיאורטיות והן לתרגול של עבודה באמצעות ראיונות, איסוף והכנה של חומר למחקר, תמלול הקלטות והכנת המסמכים הנלווים, ודרכי ניתוח של העדויות.

 

ההשתתפות בקורס היא בתיאום עם המרצה. חובת התלמיד: השתתפות שוטפת בכל משימות הסמינר ומטלותיו. קבלת ציון מחייבת הגשת עבודה מסכמת.