היחידה למחקר התרבות

בשיתוף עם ביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר

המעבדה לזהות ופעילות סביבתית-חברתית

 

 

מנהלת המעבדה: פרופ' רקפת סלע-שפי

 

 

 

מחקרים במסגרת המעבדה

 

 

. עבודות גמר שהושלמו

המנחים

פארן, לרה 2011. "דינאמיקה של מאבק סביבתי מקומי: היבטים מבניים ותרבותיים".

פרופ' יצחק אומר

פרופ' רקפת סלע-שפי

זרדז, נועם 2011. "הוראה בתנאי 'שדה' הבניית הזהות המקצועית של מורים לחינוך סביבתי".

פרופ' רקפת סלע-שפי

יעבץ, קרן 2012. "'המשוגעות לדבר' נשים מובילות פעילות בגינות קהילתיות בגוש דן".

פרופ' רקפת סלע-שפי

פרופ' טובי פנסטר

ארז, אילנה 2013. "מה לנו ולשטחים הפתוחים? שיתוף הציבור בהליך ההכרזה על מרחב ביוספרי רמת מנשה: היבטים תרבותיים ואקולוגיים".

פרופ' רקפת סלע-שפי

ד"ר אורי שיינס, מכללת אורנים

אלחסיד, עידית 2014. "שינוי הרגלי הטיפול בפסולת לזיקה לזהות של קהילות מקומיות: מקרה הבוחן בקהילת דרום תל אביב". (עבודה שקולה לתזה לקראת דוקטורט).

פרופ' רקפת סלע-שפי

2. עבודות גמר בהכנה

שושא, מור. "מאפיינים ומניעים לצריכת ביגוד מיד שניה בישראל: היבטים של זהות וקישורם לעמדות פרו-סביבתיות".

פרופ' רקפת סלע-שפי

פרופ' טל כץ-גרו, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת חיפה

בר, אפרת. "שיתוף ציבור וזהויות מקומיות במודלים של שמורות ימיות בישראל בהתמקדות על דייגים באזורי השימור".

פרופ' רקפת סלע-שפי

ד"ר מישל פורטמן, הטכניון

שילוח, שחר. "פערים מקצועיים ובין-דוריים בגישות סביבתיות בקיבוץ".

פרופ' רקפת סלע-שפי

ד"ר אינה לייקין, סוציולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה

דאודי, ליאת. "מחוברות כהלכה? על הקשר בין זהות נשית חרדית לפעילות סביבתית"

פרופ' רקפת סלע-שפי

ד"ר דניאל מישורי, ביה"ס פורטר למדעי הסביבה, ת"א

מוזס, אפרת. "טבעונות וסביבה- 'הזהות הטבעונית' והזיקה שלה לחשיבה ופרקטיקה סביבתית בקרב טבעונים בישראל"

פרופ' רקפת סלע-שפי

ד"ר דניאל מישורי, ביה"ס פורטר למדעי הסביבה, ת"א

 

 

3. עבודות דוקטור בהכנה

זרדז, נועם. "סוכני השינוי הסביבתי במערכת החינוך בישראל: הבניית הזהות המקצועית של מורים ומדריכים בחינוך הסביבתי".

פרופ' רקפת סלע-שפי

פרופ' טלי טל, הטכניון

עידית אחלסיד. "על פסולת וזהות בדרום: הרגלי הטיפול בפסולת בזיקה לזהות של קהילות מקומיות מקרה בוחן בקהילות המועצה האזורית רמת הנגב והמועצה המקומית ירוחם".

פרופ' רקפת סלע-שפי