שם

תפקיד

טלפון

דוא"ל

פרופ' יואב אריאל דקאן הסטודנטים 6408097 Deans@post.tau.ac.il
אני לוי מנהלת המדור למלגות ולסיוע כלכלי 6408067 anniel@tauex.tau.ac.il
תמי אמיר מנהלת המדור לייעוץ לימודי 6409152 tamara@tauex.tau.ac.il
אמיר הרפז מנהל הכוון תעסוקתי 6408739 harpaz@post.tau.ac.il
אלברטו מסצ'יאני מנהל השירות הפסיכולוגי 6408505 albertom@tauex.tau.ac.il
חנה דורסמן מנהלת המדור למעורבות חברתית 6408848 meoravut@post.tau.ac.il
לימור שם טוב מנהלת המדור לרווחת הסטודנט 6409691 LimorS@tauex.tau.ac.il
טלי נבו רכזת מנהלית 6408755 tnevo@post.tau.ac.il
שושי אלגזי מזכירת שרותי סטודנטים: קבילות, מילואים+הטבות, כרטיסי סטודנט 6408832 shoshial@tauex.tau.ac.il
דורית להב מזכירת דקאנט הסטודנטים 6408097 dlahav@post.tau.ac.il
יעל מלכיאל רכזת פרוייקטים 6409963 yaelm@tauex.tau.ac.il
רמי יצחק מנהל גוש מיטשל 6409633 ramii@tauex.tau.ac.ilדקאנט הסטודנטים, אוניברסיטת תל אביב, קריית האוניברסיטה רמת אביב, ת"ד 39040, תל אביב 69978