ניתן לפנות לעובדת סוציאלית המדור ולקבל סיוע בתחומים הבאים:

  • מידע על זכויות וחובות כסטודנט
  • תמיכה וייעוץ בפתרון בעיות רגשיות, אישיות וחברתיות
  • תיווך לגורמים מסייעים אחרים בקהילה
  • שיעורי עזר

מעונות איינשטיין בניין B כניסה 4

לפרטים נוספים, ניתן לפנות ל:
טל שפיר, עו"ס
טל': 03-6405568 או 03-6409691
talsh@tauex.tau.ac.il

- סודיות מובטחת -
המדור לרווחת הסטודנט, בניין ע"ש אריק מיטשל - חדרים 206 208, טלפון: 03-6409691     revacha@post.tau.ac.il
מעונות אינשטיין, בניין B כניסה 4, טלפון: 03-6405568/9