שיעורי עזר

עולים חדשים

 • סטודנטים עולים חדשים בטיפול מנהל הסטודנטים זכאים לקבל שיעורי עזר בקורסים הנלמדים באוניברסיטה.
 • ברשותנו מאגר מורים גדול (סטודנטים המלמדים עבור מלגה) למקצועות ולקורסים הנלמדים.
 • בחוגים מסוימים ניתן להשתתף בקבוצות לימוד שבועיות במהלך כל הסמסטר.
משרתי מילואים
 • זכויות משרתים
 • סטודנטים אשר שבו משירות מילואים זכאים לקבל שיעורי עזר בהוראת לשכת דקאן הסטודנטים.
 • בחוגים מסוימים ניתן להשתתף בקבוצות לימוד שבועיות במהלך כל הסמסטר.
כלל הסטודנטים
סטודנטים בעלי בעיות סוציו-אקונומיות הזקוקים לעזרה בלימודים ואינם משתייכים לאחת מהקבוצות לעיל, יפנו למדור לבדיקת זכאות.

זכאים לשירותי עזר

 • תלמידי "עתידים"
 • "מצטייני פריפריה"
 • סטודנטים המתקבלים בהעדפה מתקנת
 • סטודנטים מלגאי נשיא
 • סטודנטים ערבים
רכזת שיעורי עזר:
גב' יאדוויגה הלמן,
טל': 03-6409691, מייל: yadvigah@tauex.tau.ac.il
בניין מיטשל, חדר 207.

סטודנטים שעונים לקריטריונים שצויינו, יכולים למלא טופס פנייה לקבלת שירותי עזר.
את הטופס המלא יש לשלוח לכתובת המייל:
yadvigah@tauex.tau.ac.il

אם את/ה סטודנט/ית באוניברסיטת תל-אביב ומעוניין/ת להירשם למאגר המורים שלנו,
לחץ כאן
המדור לרווחת הסטודנט, בניין ע"ש אריק מיטשל - חדרים 206 207, טלפון: 03-6409691     revacha@post.tau.ac.il
מעונות איינשטיין, בניין B כניסה 4, טלפון: 03-6405568/9