סיוע לסטודנטים עולים חדשים, תושבים חוזרים ויוצאי אתיופיה

  • עזרה בפתרון בעיות לימודיות, חברתיות ואישיות
  • שיעורי עזר מסובסדים במקצועות השונים הנלמדים באוניברסיטה
  • קבוצות תמיכה
  • תיווך בין הסטודנט לגורמים שונים באוניברסיטה
  • אפשרות לחונכות אישית לסטודנטים הזקוקים לעזרה לימודית או חברתית
  • מידע למועמדים ולמעוניינים להירשם לאוניברסיטה
  • שיתוף פעולה עם צוות הקליטה של מינהל הסטודנטים

ניתן להשתתף בסדנאות שונות, כגון סדנה למיומנויות למידה ומיומנויות מחשב
לפרטים נוספים אנא פנו למשרדי המדור
המדור לרווחת הסטודנט, בניין ע"ש אריק מיטשל - חדרים 206 207, טלפון: 03-6409691     revacha@post.tau.ac.il
מעונות אינשטיין, בניין B כניסה 4, טלפון: 03-6405568/9