סיוע לסטודנטים בעלי מוגבלויות

במדור אנשי מקצוע מומחים לסיוע לאנשים בעלי מוגבלויות פיסיות וחושיות, המכירים היטב את צרכיה של אוכלוסייה זו ומסייעים לה במגוון דרכים:

  • ייעוץ וטיפול בבעיות לימודיות, חברתיות ואישיות
  • תמיכה לימודית ברמה גבוהה באמצעות חונכות ושיעורי עזר מסובסדים
  • סיוע במיצוי זכויות מול גופים מוסדיים, כמו המוסד לביטוח לאומי ועמותות שונות
  • תיווך בין הסטודנט לבין גורמים אוניברסיטאיים שונים
  • פעילות והסברה בנושא הגברת הנגישות והמודעות בקמפוס לאנשים בעלי צרכים מיוחדים
  • סיוע למועמדים ולמעוניינים להירשם לאוניברסיטה


לפרטים נוספים, ניתן לפנות ל:
אילנה קאופמן, עו"ס
טל': 6409691, 6409677
ilanak@tauex.tau.ac.ilהמדור לרווחת הסטודנט, בניין ע"ש אריק מיטשל - חדרים 206 208, טלפון: 03-6409691     revacha@post.tau.ac.il
מעונות אינשטיין, בניין B כניסה 4, טלפון: 03-6405568/9