ד"ר ורדית לנדסמן שורץ

מנהלת ביה"ס למנהל עסקים סגל אקדמי בכיר
ד"ר ורדית לנדסמן שורץ
טלפון פנימי: 03-6406343

מידע כללי

ראש התמחות תחום השיווק. הצטרפה לפקולטה לניהול בשנת 2009. היא בעלת תואר ראשון בכלכלה וניהול ותואר שני בהצטיינות בחקר ביצועים והחלטות מאוניברסיטת תל אביב. את הדוקטורט קיבלה בשנת 2007 בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב והמשיכה לפוסט בפקולטה לכלכלה באוניברסיטת ארסמוס שברוטרדם, הולנד. לאחר הפוסט המשיכה דר' לנדסמן לשמש כמרצה באוניברסיטת ארסמוס.

תחומי מחקר

 יישום גישות מידול חדשות לבחינת תופעות שיווקיות. תחומי העניין כוללים תהליכי בחירה של צרכנים ובפרט תהליכי בחירה בשווקים חדשים ומחקר סוגיות שיווקיות בתחום מדעי החיים והתרופות.

פרסומים

Articles

 

Landsman, Vardit and Moshe Givon (2010), “The Diffusion of a New Service: Combining Service Consideration and Brand Choice.” Quantitative Marketing and Economics, 8(1), 91-121.

 

Landsman, Vardit and Stefan Stremersch (2011), “Multi-Homing in Two-Sided Markets: An Empirical Inquiry in the Video Game Console Industry.” Journal of Marketing, 75 (November), 39-54.

 

Stremersch, Stefan, Vardit Landsman, and Sriram Venkataraman (2013), "The Relationship between DTCA, Drug Requests and Prescriptions: Uncovering Variation across Specialty and Space."  Marketing Science, 32(1), 89-110.

 

Itai Ater and Vardit Landsman (2013), “Do Customers Learn from Experience? Evidence from Retail Banking.” Management Science, 59(9), 2019-2035.

 

Hariharan, Vijay, Vardit Landsman and Stefan Stremersch (2014), “The Role of Regulatory Strategies on the Growth of Generic Drugs across Countries”. Under second round review for Marketing Science.

 

Itai Ater and Vardit Landsman (2014), “Empirically Comparing Learning Theories”. Under review for Review of Economic Studies.

 

 

Chapters in Books

(Published)

 

Nuno Camacho, Vardit Landsman, and Stefan Stremersch (2010), “The Connected Patient.” In The Book on the Connected Customer: The Changing Nature of Consumer and Business Markets, Routledge Academic (Taylor & Francis), ISBN: 9781848728370, 2010, Tilburg Lustrum.

 

Landsman, Vardit, Isabel Verniers, and Stefan Stremersch (2014), "The Successful Launch and Diffusion of New Therapies." In Innovation and Marketing in the Pharmaceutical Industry, Springer New York Heidelberg Dordrecht London, ISBN: 978-1-4614-7800-3, 2014. 

 

אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
UI/UX Basch_Interactive