vpr@tauex.tau.ac.il :דוא"ל
טלפון: 6408475 או 6407082
פרופ' ערן רבני הוא סגן הנשיא למחקר ופיתוח באוניברסיטת תל-אביב. בשנת 1991 סיים פרופ' רבני את לימודיו לתואר ראשון במסגרת תכנית אמירים לתלמידים מצטיינים של האוניברסיטה העברית בהצטיינות יתרה. בשנת 1996 השלים את עבודת המחקר לדוקטורט באוניברסיטה העברית כמלגאי כלור לתלמידי מצטיינים במדעי הטבע בהנחיית פרופ' רפאל ד. לוין. בין השנים 1996 ל-1999 השלים פרופ' רבני עבודת בתר-דוקטורט באוניברסיטת קולומביה בניו יורק כמלגאי קרן רוטשילד וקרן פולברייט בהנחיית פרופ' ברוס ברן. עם שובו לישראל כמלגאי אלון התמנה לחבר סגל במחלקה לפיזיקה כימית, בית הספר לכימיה שבאוניברסיטת תל אביב. בנוסף למינויו האקדמי העיקרי באוניברסיטת תל אביב, היה בעל מינוי אורח באוניברסיטת הרוורד (2000-2004), קולומביה בניו יורק (2005-2006), אקול נורמל סופרייר בפריז (2008-2009), אוניברסיטת טקסס באוסטין (2009), ואוניברסיטת קליפורניה בברקלי (2010-2011).

פרופ' רבני נחשב לפורץ דרך בתחום התיאוריה של מערכות מורכבות בסקלה הננומטרית. מחקריו הרבים בנושאים ארגון עצמי של ננו-חלקיקים, תכונות מבניות ואלקטרוניות של ננו-חלקיקים, העברת אנרגיה ומטען בסקאלה הננומטרית, מוליכות מולקולארית, ודינמיקה קוונטית רב גופית פורסמו בעיתונות המדעית החשובה ביותר. פרופ' רבני פעיל בארגונים מדעיים אירופיים ואמריקנים, והיה חבר בפורומים מדעיים של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. הוא זכה בפרסים רבים על עבודתו המדעית, ביניהם פרס מרכז מילר בברקלי, פרס ברונו של יד הנדיב, פרס החברה הישראלית לכימיה, פרס פרידנברג, פרס ברגמן, פרס פטאי, ופרס אלווינג.

פרופ' רבני שימש כיו"ר ועדת הוראה לתואר ראשון של בית הספר לכימיה (2006-2009), כראש החוג לפיזיקה כימית ובמקביל כראש מכון סאקלר לפיזיקה כימית (2006-2010). היה חבר בועדות אוניברסיטאיות ולאומיות רבות ובנוסף כיהן כסגן ראש המועצה, חבר מועצה, ויו"ר ועדת החינוך בהר אדר (2008-2010).