• ראשי
 • דרושים: משרות פנויות

  לפניך אפשרות לסנן את סוגי ותחומי המשרות המוצעות כיום באוניברסיטת תל-אביב

  סגל אקדמי בכיר בחוג לתולדות האמנות (2018/אקדמי/5)

  היחידה המציעה: החוג לתולדות האמנות
  מעמד משרה: תקני | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 28/02/2018
  מיועד ל: לעובדים זמניים-ארעיים המועסקים באוניברסיטה ומועמדים חיצוניים.

   

  משרת סגל אקדמי בכיר

  בחוג לתולדות האמנות בתחום האמנות הקלאסית עם זיקה לתחום הארכיאולוגיה 

   

  החל מאוקטובר 2018 – שנת הלימודים תשע"ט

   

  החוג לתולדות האמנות פונה למועמדים/ות למשרה בתחום האמנות הקלאסית של עולם ההלניסטי והרומי. התמחות בביטויי התרבות החזותית ההלניסטית-רומית במרחב ארץ ישראל עשויה להוות יתרון.

  מן המועמד/ת מצופה זיקה למחקר בתחום הארכיאולוגיה והתרבות החומרית בעולם העתיק.

   

  המשרה מחייבת הוראת קורסים לתואר הראשון והשני בתחומים של האמנות הקלאסית.

   

  המשרה מחייבת גם הנחיה של תלמידים לתארים מתקדמים, כישורי ניהול והתמסרות למשימות החוג ויכולת הוראה בעברית ובאנגלית.

   

  המשרה פתוחה למועמדים/ות בכל הדרגות האקדמיות, שהם/ן בעלי/ות תואר "דוקטור לפילוסופיה" (PhD), בעלי/ות יכולת מחקרית מוכחת וניסיון בהוראה במוסד אוניברסיטאי.

   

  המשרה היא תקנית ועשויה להוביל למעמד של קביעות בתום תקופת הניסיון. המועמד/ת עשויים במקביל להפוך לחבר/ה במכון לארכיאולוגיה של אוניברסיטת תל אביב בהתאם לכישוריהם/ן ובכפוף לאישור הנהלת המכון.

   

  הדרגה האקדמית ומסלול ההעסקה ייקבעו על פי הכישורים והניסיון של המועמד/ת.

   

  הליכי המינוי של המועמד/ת ייעשו בהתאם לתקנוני המינויים של האוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים.

   

  האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות שלא למנות אף אחד מן המועמדים/ות.

   

  יש לשלוח מכתב פנייה, קורות חיים ורשימת פרסומים לכתובת הר"מ.

  כמו כן נדרשות שלוש המלצות מחוקרים/ות בעלי/ות מעמד בכיר במוסד להשכלה גבוהה.

  ההמלצות יישלחו ישירות על ידי הממליצים לכתובת הר"מ.

   

  המועד האחרון להגשת המועמדות:  28 בפברואר 2018

   

  יש לשלוח את המסמכים הנדרשים אל:

  ד"ר ספי הנדלר, ראש החוג לתולדות האמנות, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב 6997801

  ובנוסף בדואר אלקטרוני לכתובת:

  sefy@post.tau.ac.il

   

  החוג ללימודי הערבית והאסלאם (2017/אקדמי/237)

  היחידה המציעה: החוג ללימודי הערבית והאיסלאם
  מעמד משרה: תקני | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 10/03/2018
  מיועד ל: לעובדים זמניים-ארעיים המועסקים באוניברסיטה ומועמדים חיצוניים.

  משרה פנויה לחבר סגל בכיר

  בלימודי הערבית והאסלאם

   

  החוג ללימודי הערבית והאסלאם פונה למועמדות/ים למשרה. תחומים מועדפים:

  •    ספרות ערבית מודרנית

  •    לשון ודקדוק ערבי

  •    קוראן וחדית'

  המשרה מחייבת שליטה מלאה בעברית ובערבית, ידיעה מעולה של השפה האנגלית, ויכולת לבצע מחקר עצמאי בתחומים הרלוונטיים. מועמדות/ים בתחומים אלו מוזמנים/ות לשלוח מועמדות.

   

  איוש המשרה יחל בחודש אוקטובר 2018.

   

  המשרה פתוחה למועמדים בעלי תואר "דוקטור לפילוסופיה" או מועמדים שיקבלו תואר זה לפני מועד תחילת העסקתם. ההעסקה במסגרת המשרה המוצעת תתחיל בשנת הלימודים תשע"ט.

  המשרה היא תקנית ועשויה להוביל למעמד של קביעות בתום תקופת הניסיון.

  הליכי המינוי של המועמדות/ים ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישוריו/ה של המועמד/ת.

   

  קורות חיים, רשימת פרסומים ומבחר עבודות יש לשלוח אל:

  פרופ' אוריה שביט, ראש החוג ללימודי הערבית והאסלאם

  אוניברסיטת תל אביב, תל אביב 69978

  או בדוא"ל

  Shirelplg@tauex.tau.ac.il

   

  כמו כן נדרשות המלצות משלושה חוקרים בעלי מעמד אקדמי בכיר

  שיישלחו ישירות על-ידי הכותבים לכתובת הנ"ל.

   

  המועד האחרון להגשת המועמדות הוא ה-10 במארס 2018

   

  המשרה פתוחה לכל המועמדים וההודעה פונה לנשים וגברים כאחד. היא תאויש בהתאם לכישורי המועמד/ת המתאימ/ה וצרכי החוג. אין החוג, הפקולטה או האוניברסיטה מחויבים לקבל הצעה כלשהי.

   

  אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
  UI/UX Basch_Interactive