• ראשי
 • דרושים: משרות פנויות

  לפניך אפשרות לסנן את סוגי ותחומי המשרות המוצעות כיום באוניברסיטת תל-אביב

  משרת סגל בכיר בחוג לפיזיותרפיה (2017/אקדמי/193)

  היחידה המציעה: החוג לפיזיותרפיה
  מעמד משרה: תקני | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 31/12/2017
  מיועד ל: לעובדים זמניים-ארעיים המועסקים באוניברסיטה ומועמדים חיצוניים.

  משרת סגל בכיר בחוג לפיזיותרפיה

  לשנת הלימודים תשע"ח

  (הארכת מועד הגשה)

   

  המשרה פתוחה למועמדים שהינם פיזיותרפיסטים בהכשרתם, בעלי תואר Ph.D., ובוגרי בתר-דוקטורט.

  עדיפות תינתן למועמדים בעלי PhD במדעי הרפואה והטבע.

  עדיפות תינתן למועמדים עם ניסיון בהוראה.

  על המועמד/ת יהיה להקים מעבדת מחקר בתחומים הרלוונטיים לפיזיותרפיה ולהנחות סטודנטים לתואר שני ושלישי במחקר.

   

  המשרה היא תקנית, במסלול המקנה קביעות בתום תקופת הניסיון בהתאם לנהלי האוניברסיטה.

  היקף משרה: 100%.

   

  ההעסקה תתחיל בסמסטר ב' של שנת הלימודים תשע"ח .

   

  הליכי המינוי של המועמד/ת ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישוריו/ה של המועמד/ת.

   

  יש לשלוח קורות חיים במתכונת הנדרשת*, רשימת פרסומים מדעיים ותוכנית מחקר עתידית.

  על המועמד/ת לבקש מ-3 ממליצים** לשלוח ישירות מכתבי המלצה ליו"ר ועדת החיפוש של ביה"ס למקצועות הבריאות באמצעות דוא"ל: relis@tauex.tau.ac.il

   

  לא יתקבלו קורות חיים דרך חברות השמה, אלה בפניה ישירה בלבד.

   

  המועד האחרון להגשת המועמדות הוארך עד לתאריך : 31.12.2017

   

   

  * כמצויין ב- med.tau.ac.il/Academic-staff-PhD

  ** יש לצרף מכתב המלצה ממנחה הדוקטורט ותקופת התר דוקטורט

   

   

  ההצעה מיועדת למועמדים ללא כל אפליה על בסיס מין, לאום או מוצא. המועמד ייבחר בהתאם לכישוריו האקדמיים, ניסיונו המקצועי והתאמתו לצרכי החוג.

  אין האוניברסיטה מחויבת לקבל הצעה כלשהי.

  משרה פנויה לחבר סגל בכיר בארכיאולוגיה (2017/אקדמי/192)

  היחידה המציעה: הפקולטה למדעי הרוח- החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
  מעמד משרה: תקני | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 01/01/2018
  מיועד ל: לעובדים זמניים-ארעיים המועסקים באוניברסיטה ומועמדים חיצוניים.

   

  משרה פנויה לחבר סגל בכיר

  בארכיאולוגיה של תקופות הברונזה והברזל עם זיקה לתחומי אמנות, סימבוליקה ואיקונוגרפיה

   

  החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום פונה למועמדות/ים למשרה בתחום:

   

  הארכיאולוגיה של תקופות הברונזה והברזל בארץ ישראל וסביבתה

  עם זיקה למחקר והוראה גם בתחומי האמנות, הסימבוליקה והאיקונוגרפיה

   

  מצופה מן המועמדות/ים להיות בעלי נסיון משמעותי בעבודת שדה ארכיאולוגית ונדרש מאיש/ת הסגל הנבחר/ת לייסד פרויקט ארכיאולוגי בשדה במהלך שלש שנות המשרה הראשונות. בנוסף, על המועמדות/ים לשלוט בתחומי התיאוריה והמתודולוגיה הרלוונטיים הן למחקר הארכיאולוגי והן למחקר בתחומי האמנות, הסימבוליקה והאיקונוגרפיה.

   

  המשרה מחייבת הוראת קורסים בשפה העברית ובשפה האנגלית, ויכולת לבצע מחקר עצמאי בתחומים הרלוונטיים. מועמדות/ים בתחומים אלו מוזמנים/ות לשלוח מועמדות.

   

  איוש המשרה יחל בחודש אוקטובר 2018.

   

  המשרה פתוחה למועמדים בעלי תואר "דוקטור לפילוסופיה" או מועמדים שיקבלו תואר זה לפני מועד תחילת העסקתם. ההעסקה במסגרת המשרה המוצעת תתחיל בשנת הלימודים תשע"ט.

  המשרה היא תקנית ועשוייה להוביל למעמד של קביעות בתום תקופת הניסיון.

  הליכי המינוי של המועמדות/ים ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישוריו/ה של המועמד/ת.

   

  קורות חיים, רשימת פרסומים ומבחר עבודות יש לשלוח אל:

  פרופ' רן ברקאי, ראש החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום

  אוניברסיטת תל אביב, תל אביב 69978

  או בדוא"ל barkaran@post.tau.ac.il

   

  כמו כן נדרשות המלצות משלושה חוקרים בעלי מעמד אקדמי בכיר

  שיישלחו ישירות על-ידי הכותבים לכתובת הנ"ל.

   

  המועד האחרון להגשת המועמדות הוא ה- 1 בינואר 2018

   

  המשרה פתוחה לכל המועמדים וההודעה פונה לנשים וגברים כאחד. היא תאויש בהתאם לכישורי המועמד/ת המתאימ/ה וצרכי החוג. אין החוג, הפקולטה או האוניברסיטה מחויבים לקבל הצעה כלשהי.

  Positions in the Faculty of Engineering (2017/אקדמי/191)

  היחידה המציעה: בית הספר ללימודי הסביבה
  מעמד משרה: תקני | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 30/11/2017
  מיועד ל: לעובדים זמניים-ארעיים המועסקים באוניברסיטה ומועמדים חיצוניים.

  Positions in the Faculty of Life Sciences (2017/אקדמי/190)

  היחידה המציעה: בית הספר ללימודי הסביבה
  מעמד משרה: תקני | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 30/11/2017
  מיועד ל: לעובדים זמניים-ארעיים המועסקים באוניברסיטה ומועמדים חיצוניים.

  Call for a Joint Tenure-Track Faculty Positions in the Faculty of Life Sciences and the Porter School of Environmental Studies at Tel Aviv University

   

  The George S. Wise Faculty of Life Sciences and the Porter School of Environmental Studies at Tel Aviv University invite applicants for a joint tenure-track faculty positions at the level of Senior Lecturer/Assistant Professor and Associate Professor. Positions are available from the beginning of October 2018.

   

  We are looking for excellent faculty members in all areas of Environmental Biology, and who internalize the concept of interdisciplinary and environmental research. Our search is open to all fields in Environmental Biology, including the following specific subjects:

   

  • Biofuels
  • Biogeochemical Cycles
  • Biomimicry
  • Bioremediation
  • Biotic changes in relation to Climate Change
  • Eco-Biotechnology
  • Ecology
  • Food security
  • Marine Biology
  • Plant Ecophysiology
  • Soil-plant-atmosphere interactions
   

   

  Individuals possessing a Ph.D., with two or more years of postdoctoral experience and a strong publication record, are encouraged to apply. Applicants should demonstrate excellence in research and a strong potential for developing an independent, interdisciplinary research program, and for securing and sustaining independent and collaborative external funding. A successful applicant will be expected to share our commitment to excellence in undergraduate and graduate education. Successful candidates will teach courses in Hebrew.

   

  Applications should include:

  1) Cover letter

  2) Curriculum Vitae (with a full list of publications including impact factors and citations)

  3) Research statement (should not exceed three pages and should include past research accomplishments, current projects and future research plans).

  4) Teaching statement

  5) Three letters of recommendation (letters from Ph.D. and Post-doctoral mentors are mandatory) and should be sent directly by referees.

  Applications should be sent by email by November 30, 2017, to Prof. Daniel Chamovitz, Dean of Faculty of Life Sciences at: dannyc@tauex.tau.ac.il, and Prof. Colin Price, Head of the Porter School of Environmental Sciences at: cprice@flash.tau.ac.il

   

  The position is available to both women and men. It will be filled based on candidates' qualifications and the University's excellence criteria. The University is not committed to fill the position in any given year. 

  Positions in the Faculty of Social Sciences and the Porter School of Environmental Studies (2017/אקדמי/189)

  היחידה המציעה: בית הספר ללימודי הסביבה
  מעמד משרה: תקני | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 30/11/2017
  מיועד ל: לעובדים זמניים-ארעיים המועסקים באוניברסיטה ומועמדים חיצוניים.

  Call for a Joint Tenure-Track Faculty Positions in the Faculty of Social Sciences and the Porter School of Environmental Studies at Tel Aviv University

   

  The Gershon H. Gordon Faculty of Social Sciences and the Porter School of Environmental Studies at Tel Aviv University invite applicants for a joint tenure-track faculty positions at the level of Senior Lecturer/Assistant Professor and Associate Professor. Positions are available from the beginning of October 2018.

   

  We are looking for excellent faculty members in all areas of Social Sciences, but with preference in areas of:

   

  • Environmental planning and Conflict
  • Water management Policy
  • Environmental Policy
  • Energy Policy
  • Environmental Economics
  • Public Policy

   

  Individuals possessing a Ph.D., with two or more years of postdoctoral experience and a strong publication record, are encouraged to apply. Applicants should demonstrate excellence in research and a strong potential for securing and sustaining independent and collaborative external funding. A successful applicant will be expected to develop an innovative, independent research program, and to share our commitment to excellence in undergraduate and graduate education.

   

  Applications should include

  1) Cover letter

  2) Curriculum Vitae (with a full list of publications including impact factors and citations)

  3) Research statement (should not exceed three pages and should include past research accomplishments, current projects and future research plans).

  4) Teaching statement

  5) Three letters of recommendation (letters from Ph.D. and Post-doctoral mentors are mandatory) and should be sent directly by referees.

  Applications should be sent by email by November 30, 2017, to Prof. Tamie Ronen, Dean of Faculty of Social Sciences at: tamie@post.tau.ac.il, and Prof. Colin Price, Head of the Porter School of Environmental Sciences at: cprice@flash.tau.ac.il

   

  The position is available to both women and men. It will be filled based on candidates' qualifications and the University's excellence criteria. The University is not committed to fill the position in any given year. 

  גיוס סגל אקדמי לבית הספר לרפואת שיניים, אוניברסיטת תל-אביב (2017/אקדמי/179)

  היחידה המציעה: בית הספר לרפואת שיניים
  מעמד משרה: תקני | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 15/12/2017
  מיועד ל: לעובדים זמניים-ארעיים המועסקים באוניברסיטה ומועמדים חיצוניים.

  גיוס סגל אקדמי לבית הספר לרפואת שיניים, אוניברסיטת תל-אביב

   

   

  היחידה המציעה: בית הספר לרפואת שיניים

  מעמד משרה: תקני | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 15.12.2017.

   

  בית הספר לרפואת שיניים בפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר באוניברסיטת תל אביב מחפש מועמדות ומועמדים מצוינים בכל הדרגות האקדמיות. המשרה מוצעת החלה מועמד חייב להיות בעל תואר Ph.D ופוסט-דוקטוראט במדעים ביו-רפואיים. מקבלי המשרה יידרשו ליזום ולהוביל תכניות מחקר עצמאיות ותחרותיות יחד עם הוראה מצויינת בביה"ס לרפואת שיניים ובפקולטה לרפואה.

   

  תחומי המומחיות כוללים אך, אינם מוגבלים לנושאים הבאים: ביולוגיה של תאי גזע, ננו-טכנולוגיה, תורת התא, ביופיסיקה, הנדסה ביו-רפואית, פרמקולוגיה, ביוכימיה, מיקרוביולוגיה, אימונולוגיה עם הקשרים לתחום רפואת שיניים. ניסיון מחקרי בנושאי ביולוגיה של התא, דלקת ואימונולוגיה – יהווה יתרון.

   

  הליכי המינוי של המועמדים ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישוריהם של המועמדים. ההצעה מיועדת למועמדים ללא כל אפליה על בסיס מין, לאום או מוצא. היא תאויש בהתאם לכישורי המועמדים המתאימים וצורכי בית הספר.

  אין האוניברסיטה מחויבת לקבל הצעה כלשהי.

   

  על המועמד להמציא: 1. קורות חיים במתכונת הנדרשת הכוללת רשימת פרסומים. 2. מסמך קצר (עד 3 עמודים) המסכם את (א) הפעילות המחקרית עד כה, (ב) מחקרים נוכחיים ו (ג) תוכניות מחקר עתידיות.  3. מסמך קצר המפרט את תחומי ההוראה בהם יוכל המועמד להשתלב בהתבסס על הקורסים בביה"ס לרפואת שיניים ובפקולטה לרפואה. 4. שלושה מכתבי המלצה (חובה מכתבים מהמנחה של עבודת הדוקטוראט והמנחה בפוסט דוקטוראט) ומכתב המלצה נוסף.

  מכתבי ההמלצה  ישלחו ישירות אל:

  פרופ' תמר ברוש

  ראשת המחלקה לביולוגיה אורלית

  ביה"ס לרפואת שיניים

  אוניברסיטת תל אביב

  תיק המועמדות ומכתבי ההמלצה יוגשו בדוא"ל לכתובת: tbrosh@post.tau.ac.il

  משרה פנויה לחבר סגל בכיר בחוג לאנגלית ולימודים אמריקניים (2017/אקדמי/173)

  היחידה המציעה: החוג לאנגלית ולימודים אמריקניים
  מעמד משרה: תקני | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 11/12/2017
  מיועד ל: לעובדים זמניים-ארעיים המועסקים באוניברסיטה ומועמדים חיצוניים.

   

  משרה פנויה לחבר סגל בכיר

  בחוג לאנגלית ולימודים אמריקניים

   

   

  החוג לאנגלית ולימודים אמריקניים פונה למועמדות/ים למשרה בתחום הספרות האמריקנית של המאה העשרים והספרות האמריקנית העכשווית. ההעסקה במסגרת המשרה המוצעת תתחיל בשנת הלימודים תשע"ט (אוקטובר 2018). המשרה מיועדת למועמדות/ים בעלי רקע של מצוינות מחקרית, מחויבות עמוקה להוראה וכישורי הנהגה אקדמית. עדיפות תינתן למועמדות/ים שנושא מחקרם מתמקד בתרבויות אתניות-אמריקניות ו/או ספרות יהודית-אמריקנית. המשרה כרוכה בהוראת קורסים בשפה האנגלית ויכולת לבצע מחקר עצמאי בתחומים הרלוונטיים באנגלית. המשרה פתוחה למועמדים בעלי תואר "דוקטור לפילוסופיה" או מועמדים שיקבלו תואר זה לפני מועד תחילת העסקתם.

   

  המשרה היא תקנית ועשויה להוביל למעמד של קביעות בתום תקופת הניסיון.

  הליכי המינוי של המועמדות/ים ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישוריו/ה של המועמד/ת.

   

  יש לשלוח קורות חיים, רשימת פרסומים, הצעה לקורסים בתחומי המחקר הרלוונטיים ודוגמאות כתיבה ו/או פרסומים נבחרים אל:

  ד"ר נועם רייזנר, ראש החוג לאנגלית ולימודים אמריקנים, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב 6997801 או בדוא"ל  reisnern@post.tau.ac.il

   

  כמו כן נדרשות המלצות משלושה חוקרים שיישלחו ישירות על-ידם לכתובת הנ"ל.

   

  המועד האחרון להגשת המועמדות הוא ה-11 בדצמבר 2017

   

  המשרה פתוחה לכל המועמדים וההודעה פונה לנשים וגברים כאחד. היא תאויש בהתאם לכישורי המועמד/ת המתאים/ה וצרכי החוג. אין החוג, הפקולטה או האוניברסיטה מחויבים לקבל הצעה כלשהי.

  אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
  UI/UX Basch_Interactive