צור קשר

.הגן הזואולוגי הינו גן מחקרי ולימודי. הביקור בו אפשרי בתאום בלבד

:לתאום ביקורים השתלמויות ופעילות חינוכית בגן

teva@tauex.tau.ac.il קמפוס טבע בטלפון: 6405148- 03, או בדואר אלקטרוני

http://www.campusteva.tau.ac.il/ :ראה פרטים באתר קמפוס טבע

:למסירת חיות בר פצועות או לכל נושא אחר

03 -6409056 : טלפון

zoo_garden@tauex.tau.ac.il :למנהל התפעולי של הגן, דר' רון אלעזרי וולקני

lotem@post.tau.ac.il :למנהל האקדמי של הגן, פרופ. ארנון לוטם

English   |   צור קשר   |   ארכיון   |   קמפוס טבע   |   הגן הזואולוגי   |   דף הבית