מעבדה מולקולארית-שיבוט (0491.6301)
Molecular Lab - Cloning
הקורס מיועד לסטודנטים לתואר שני שמעוניינים להתנסות בתהליך התכנון והביצוע של שיבוט מקטעי דנ”א.

2 שעות סמסטריאליות שיועברו באופן מרוכז ב-5 ימים במהלך חופשת הקיץ.

נושאי הקורס:
I. הסבר כללי על מבנה פלסמידים, מטרות השיבוט ומשתנים שיש להתחשב בהם. מעשי: ביצוע PCR וחיתוכי דנ”א לצורך שיבוט.

II. תכנון פריימרים וריאקציות PCR. מעשי: הרצה בג’ל וניקוי מקטעים, פוספאטאז, ליגאציה.

III. ריבוי דנ”א בחיידקים והפקתו, אמצעים לוולידציה של הדנ”א המתקבל. מעשי: טרנספורמציה.

IV. המשך אמצעי וולידציה, רצפים. מעשי: Colony PCR עם כיווניות.

V. כלים ביואינפורמטיים, השוואות רצפים, כרומטוגרמות. סיכום התהליך ופתרון בעיות. שימושים אפשריים לפלסמיד התוצאה.
דרישות קדם: ביוכימיה של חומצות גרעין וביולוגיה מולקולרית
נוכחות חובה
הרכב ציון:
הגשת דו”ח