סדנת שיטות מחקר בנוירופיזיולוגיה (0491.6000)
Workshop in neurophysiology
נושאים מרכזיים שיכללו בקורס: הקורס מתרכז בשיטת רישום אלקטרופיסיולוגית והדמייה in vitro :
שיטות רישום מתאים:EPSC/IPSC, Current Clamp, Voltage Clamp ,קיבול ממברנה
הדמייה: FRET, TIRF, מדידות סידן, צבענים שונים, אנליזה ספקטרלית FM-dyes

הקורס כולל 2 שעות הרצאה סמסטריאלית (סמ’ ב’) וסדנת מעבדה מרוכזת במשך שבוע במהלך הקיץ שתכלול הדגמות ורישומים מנוירונים, צביעות פלואורסנטיות ומדידת פעילות מנוירונים.
הקורס מוגבל לסטודנטים לדוקטורט מלימודי מדעי המוח וסטודנטים לתארים מתקדמים העוסקים באלקטרופיסיולוגיה ונוירופיסיולוגיה.

הקורס יפתח אם ירשמו מינימום 8 סטודנטים
מס תלמידים: 16
דרישות קדם: קורס מבוא לנוירוביולוגיה ו/ או מבוא למדעי העצב
נוכחות חובה
הרכב ציון:
מבחן על החלק התיאורטי – 70%
דו”ח על סדנת הרישום - 30%
מטלת סיום: בחינה בכתב