סמינר מל"מ ב' בנוירוביוכימיה (0491.4999)
M.Sc. Seminar in Neurobiochemistry
יידונו נושאים עכשוויים בנוירוביוכימיה ינותחו מאמרים עדכניים בתחומים אלה ויתקיים דיון מעמיק בעבודות המחקר של התלמידים.
דרישות קדם: מיועד לתואר שני במחלקה לנורוביוכמיה
נוכחות חובה