סמינר מל"מ א' בנוירוביוכימיה (0491.4998)
M.Sc. Seminar in Neurobiochemistry
יידונו נושאים עכשוויים בנוירוביוכימיה ינותחו מאמרים עדכניים בתחומים אלה ויתקיים דיון מעמיק בעבודות המחקר של התלמידים.
דרישות קדם: מיועד לתלמידי המסלול בנוירוביולוגיה
נוכחות חובה