גישות מחקר בנוירואימונולוגיה (0491.3224)
Research approaches in neuroimmunology
מטרת הקורס ללמד על גישות שונות במחקר להבנת תהליכים דלקתיים. הקורס מיועד לסטודנטים בתארים מתקדמים אשר מתעניינים לשלב למוד על דלקת במהלך מחקרם.

הקורס ייתן רקע כללי על גישות מחקר של התאים השונים שמעורבים בדלקת עם דגש על תהליכים דלקתיים במחלות במערכת העצביים כגון טרשת נפוצה , מחלת אלצהיימר, ALS, מחלת פרקינסון וגידולים סרטניים, שבץ .

במהלך הקורס ינותחו מחקרים שונים מהספרות המציגים תוצאות סותרות לכאורה מגישות מחקר שונות, והמשתתפים בקורס ילמדו להשוואת את התוצאות, לבקר את המסקנות ולהציע ניסיונות מחקר לגשר על ההבדלים.

הקורס יחולק לשני חלקים : הראשון יינתן על ידי המרצה ויכלול סריקה כללית של הספרות והשני יינתן על ידי משתתפי הקורס ויכלול דיון והשוואה בן מאמרים.
דרישות קדם: רצוי אימונולוגיה ומבוא לתהליכים דלקתיים במערכת העצבים המרכזית
נוכחות חובה
הרכב ציון:
סמינריון ומבחן.