פאוניסטיקה של חרקים א' (0455.3830)
Insect Faunistics A
מטרת הקורס ותוכנו:
להמחיש לתלמידים את מושג ”המגוון הביולוגי”, כפי שהוא בא לידי ביטוי ברב-גוניות הביולוגית במחלקת החרקים, כולל מגוון המינים, התפתחות, מבנה, תזונה, רבייה, התנהגות, התגוננות ואדפטציות מיוחדות; להציג את משמעותם של החרקים בנופים הטבעיים ואת יחסיהם המורכבים עם האדם, תוך שימת דגש על חשיבות החרקים כמאביקים, מזיקים, מעבירי מחלות וכאמצעים להדברה ביולוגית; לברר את הבסיס האנטומי והפונקציונלי להצלחה האבולוציונית של החרקים; להרחיב את ההכרות של התלמידים עם הסדרות העיקריות של החרקים ועם עולם החי של ישראל.
הקורס מומלץ במיוחד למתעניינים במגוון הביולוגי, בפאוניסטיקה, בשמירת טבע ובהגנת הצומח.
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
הרכב ציון:
מבחן ביניים (20% מהציון הסופי בקורס) ומבחן מסכם (80% מהציון הסופי).
מטלת סיום: בחינה בכתב
ספרות:
האנציקלופדיה של החי והצומח של ארץ ישראל, כרך 3 – חרקים.

Gullan P. and Cranston P.
2010. The Insects – an Outline of Entomology


Grimaldi D and Engel M. 2004. Evolution of the Insects