ביולוגיה ימית - תרגיל (0455.3829)
Marine Biology - Exercise
פרופ’ יהודה בניהו, דרור צוראל ומשה לייבה

הסקה איכותית (Qualitative Reasoning) הינה גישה, אשר תופסת תאוצה בשנים האחרונות ומאפשרת לבחון מערכות שונות דרך מודלים ממוחשבים. בתרגיל נבחן בעזרת מודלים אלו את מערכת שונית האלמוגים, איזור הגאות והשפל, עומק הים ועוד בהקשר של יחסי הגומלין בין בעלי החיים הנמצאים בהם לבין גורמים סביבתיים. הדבר יעשה תוך שימוש בתוכנה חדשנית בשם Dynalearn בעזרתה נלמד כיצד לבנות מודלים וכיצד להשתמש בהם על מנת לחזות השפעות אפשריות של גורמים שונים על הסביבה הימית.

התרגיל מתבסס על חומר הנלמד בקורס ביולוגיה ימית שמהווה דרישה מוקדמת להשתתפות בו. ההרשמה לתרגיל פתוחה לתלמידי שנה ב’, ג’ ומל”מ אשר יתקבלו לקורס הנ”ל בשנת הלימודים תשע”א, או שלקחו אותו בעבר. התרגיל מורכב מהרצאות קצרות ועבודה מודרכת שבועית במעבדת המחשבים של הפקולטה למדעי החיים, באורך של שעה אחת כל פעם. בנוסף, במהלך הסמסטר הסטודנטים יתבקשו לבצע מספר תרגילים בעזרת התוכנה, כולל תרגיל מסכם, ולהגישם באופן שוטף, כולל מצגת קצרה לסיכום, בה יוצג מודל שיבנה בעזרת התוכנה. הגשת התרגילים תזכה את המשתתפים בקורס בשעת הקרדיט השנייה (סה”כ שתי נקודות).

מספר התלמידים מוגבל ל- 20
דרישות קדם: קורס בביולוגיה ימית, או קורס דומה מבחינת הסילבוס.
נוכחות חובה
הרכב ציון:
הנוכחות בתרגיל חובה.
הגשת כל התרגילים הנה חובה ועל פיהם יקבע הציון הסופי.
מטלת סיום: עבודה\פרויקט