איתותים מולקולרים בתהליכי חלוקה התמינות ואפופטוזיס (0455.3798)
SIGNALING PATHWAYS CONTROLLING CELL DIFFERENTIATION, CELLGROWTH AND APOPTOSIS
• כיצד מקבל התא אותות מהסביבה?
• אילו קולטנים ( רצפטורים) ומשרנים ( ליגנדים) מתווכים העברת אותות.
• מבנה מולקולרי של קולטנים ומשרנים ממשפחות שונות
• רצפטורים עם פעילות אנזימתית
• רצפטורים מצומדי חלבוני –G
• מנגנוני העברת אותות המבקרים תהליכי חלוקה,התמיינות ונדידת תאים.
• התהליך האוטופאגי מנגנון ותפקיד.
• מות ( אפופטוזוס) והשרדות של תאים : מנגנון תהליך האפופטוזיס ; השראת אפופטוזיס ע”י קולטנים ( משפחת Bcl , משפחת הקספאזות, תפקיד המטוכונדריה בתהליך); מנגנונים להשרדות תאים.
דרישות קדם: איו
נוכחות חובה
מטלת סיום: בחינה בכתב
ספרות:
מאמרים