אימונולוגיה כללית מעבדה (0455.3686)
IMMUNOLOGY - LABORATORY
• שיטות מעבדתיות באימונולוגיה, תוך הדגשה על אפשרויות היישום בענפים שונים של מדעי החיים.
• שיטות שונות להפקת נוגדנים ולניקויים
• שיטות מדידה אימונולוגיות - שיטות מדידה אנזימו-אימוניות לאנטיגנים ולנוגדנים
• הכרת התגובה התאית - תגובת תאים לימפואידים למיטוגנים
• שיטות לקביעת הביטוי של חלבונים ע”פ תאים לימפואידים
היקף הקורס: 6 מעבדות אחת לשבוע כ\\”א
דרישות קדם: דרישה מוקדמת: קורס אימונולוגיה כללית.
נוכחות חובה
הרכב ציון:
הרכב הציון הסופי: מבחן 70% והערכת מדריך 30%. חובת נוכחות בכל המעבדות ול-2 שע\\’ ביום ה\\’ בשבוע 3 לסיום מע\\’ 3 ולחצי שעה ביום ב\\’ בשבוע 5 לסיום מע\\’5.
מטלת סיום: בחינה בכתב
ספרות:
Kuby Immunology פרקים 4 ו-6