מבוא לביולוגיה מבנית (0455.3439)
INTRODUCTION TO STRUCTURAL BIOLIGY
• הכוחות הפיזיקליים החשובים במבנים של מקרומולקולות ביולוגיות
• טרמודינמיקה של מקרומולקולות
• שיקולים מבניים ומוטיבים
• קיפול של – ויציבות בחלבונים
• שיטות לקביעת מבנה
• זיהוי מולקולרי: אינטראקציות חלבון/חלבון וחלבון/חומצות נוקלאיות
• חלבונים ממברנליים
• אמונולוגיה מבנית
• אספקטים מבניים בהולכת אותות תוך תאית
• מבנים של חומצות נוקלאידיות.
דרישות קדם: None
נוכחות חובה
הרכב ציון:
הגשת תרגילים 30%
מטלת סיום: בחינה בכתב
ספרות:
Branden and Tooze, Introduction to Protein Structure, 2nd edition
Van Holde et. Al, Principles of Physical Biochemistry
Cantor and Schimmel, Biophysical Chemistry
Schulz and Schirmer, Protein Structure
Creighton, Proteins: structures and molecular properties
Lesk, Introduction to Protein Architecture
Kessel & Ben-Tal, Introduction to Proteins: Structure, Function and Motion