אבולוציה מולקולרית (0455.3348)
MOLECULAR EVOLUTION
הקורס יציג את התחום של אבולוציה מולקולרית, בין השאר ידונו הנושאים הבאים:
• רקע היסטורי וביולוגי.
• מבוא לגנטיקה של אוכלוסיות.
• בניית עצים פילוגניים, ידונו האלגוריתמים פרסימוניה מרבית, neighbor joining, minimum evolution, נראות מרבית.
• אבולוציה של גנומים והכפלות גנים.
• חשיבות המוטציה וקצבי אבולוציה.
• זיהוי מקרים של סלקציה דרווינית חיובית ברמת הדנ”א.
• דוגמאות של מחקרים באבולוציה מולקולרית.
דרישות קדם: -
נוכחות חובה
הרכב ציון:
הרכב הציון הסופי: 100% בחינה סופית
מטלת סיום: בחינה בכתב