מבוא לנוירוביולוגיה (0455.3237)
INTRODUCTION TO NEUROBIOLOGY
פרופ’ ראובן שטיין
1. מבנה וביולוגיה תאית של נוירונים
2. תאי גליה – סוגים, מבנה ותפקיד
3. מבנה מערכת העצבים – מערכת עצבים מרכזית, מערכת עצבים היקפית
4. התפתחות מבנית של מערכת העצבים
5. אינדוקציה נוירונלית
6. תהליכי דטרמינציה ודיפרנציאציה
7. חלוקה ונדידת נוירונים
8. שליחת שלוחות נוירונים
9. שלב הכיונון העדין: מוות של נוירונים, יצירה ואלימנציה של שלוחות וסינפסות על פי פעילות
10. סינפטוגנזה

פרופ’ אורי אשרי
1. תכונות חשמליות של נוירונים: מבנה ופעולה של תעלות יוניות, מוליכות יונית, פוטנציאל נרנסט
2. פוטנציאל פעולה וזרמים לאורך האקסון:הודצקין הקסלי
3. תקשורת בין תאי עצב: סינפסה חשמלית, סינפסה כימית
4. שיחרור סנפטי: איחוי ומיחזור וזיקולות, מנגנון מולקולרי של תהליך האיחוי, שיטות מדידה (קיבול, אמפרומטריה, צבעי למעקב אחרי מיחזור ואיחוי וזיקולות) / שחרור קוונטלי
5. נוירוטרנסמיטורים קלסיים ונוירופפטידים
6. סינפסה אינהיבטורית ואקסיטטורית, אינטגרציה סינפטית, סומציה בזמן ובמרחב ורשתות תאים
7. פלסטיסיות סינפטית – פסיליטציה, דפרסיה, והסתברות שחרור, LTP, תרומת NMDA-R, התנהגות, שמוש בcre lox לNMDAR וקורלציה ל LTP, דינמיות ספיינים וקורלציה ללמידה :קורטקס ויזואלי ומוטורי.
8. מערכת הראיה: מבנה, חיווט, מתן דוגמאות לנושאים שונים מהקורס: רשתות נוירונים פשוטות ליצירת שדה רצפטיבי, זיהוי כיוון תנועה על אינהיבציה ואקסיטציה ויצירת תבניות, פלסטיות.
דרישות קדם: דרישות מוקדמות: קורס פיזיולוגיה של בע”ח א’ – המלצה.
נוכחות חובה
מטלת סיום: בחינה בכתב
ספרות:
תנתן במהלך הקורס