ניבוי מבנה ופעילות של חלבונים (0455.3236)
PREDICTION OF PROTEIN STRUCTURE AND FUNCTION
תכנית הקורס:
1. הקדמה – מבנה ותפקיד של חלבונים.
2. הכוחות המיצבים את מבנה החלבון.
3. מבנה ראשוני, שניוני, שלישוני ורבעוני.
4. חיזוי מבנה בשיטת המידול ההומולוגי (HOMOLOGY MODELING).
5. זיהוי סוג הקיפול (FOLD RECOGNITION).
6. מבנים חדשים (NEW FOLDS).
7. זיהוי אתרים פעילים פוטנציאליים בחלבון.
8 חיזוי פונקצית החלבון.
דרישות קדם: None
נוכחות חובה
הרכב ציון:
הקורס יכלול שיעור, סדנת מחשבים ופרויקט גמר.
הציון הסופי ייקבע על סמך עבודה ובחינה בכתב
ספרות:
• Schueler-Furman et al., (2005). Progress in modeling of protein structures and interactions. Science 310:638-642.
• Petrey, D. and Honig, B. (2005). Protein Structure Prediction: Inroads to Biology. Mol. Cell. 20:811-819.
• The summary of the CASP6 experiment in PROTEINS 61, S7, 2005