נוירואתולוגיה: מודלים של בע"ח בנוירוביולוגיה (0455.3064)
Invertebrate models in Neuroscience
הקורס יכלול הרצאות וסמינריונים
בין הנושאים שידונו:

תרומתם של חסרי חוליות להתפתחות המחקר במדעי העצב

רשתות עצבים פשוטות – אבולוציה מוקדמת של מערכת העצבים

מערכות מודל פשוטות לחקר התפתחות מערכת העצבים

מודלים מובילים בחקר התנהגות קצבית ומחוללי דגם מרכזיים

מודלים של למידה וזיכרון

”רובוטים של בע”ח”

נושאים נוספים מהספרות שתתפרסם במהלך השנה
נושאים נוספים קרובים לליבם של המרצה והתלמידים

ההגבלה לגבי מספר תלמידים נוגעת אך ורק לתלמידי תואר ראשון
מס תלמידים: 60
דרישות קדם: קורס בסיסי בפיזיולוגיה או נוירוביולוגיה
נוכחות חובה
הרכב ציון:
מבחן סופי. בנוסף תיתכן גם עבודה בכתב או סמינריון בע”פ
מטלת סיום: בחינה בכתב