צמחי תועלת (0455.3059)
economic plants
צמחי סיבים
צמחי שרף
צמחי מאכל
צמחים לתעשיית העץ
צמחי נוי
צמחי שמן
צמחים בפולחנים דתיים ובמסורת העמים

בין הצמחים הנ”ל יושם דגש על כאלה בעלי חשיבות לכלכלה העולמית כמו: שעם, גומי, קקאו, קפה ותה
דרישות קדם: דרישה מוקדמת השתתפות בקורס הכרת עולם הצומח אפשר גם במקביל
נוכחות חובה
מטלת סיום: בחינה בכתב