נגיפים גורמי מחלות - מנגנונים מולקולריים (0455.3034)
Molecular virology of animal viruses
הקורס יכלול את הנושאים הבאים:
מבוא לוירולוגיה; חדירת נגיפים לתאים; הכפלה ושעתוק של נגיפי RNA ; Reverse Transcription ואינטגרציה של נגיפים ; שעתוק והכפלת נגיפי DNA ; יחסי נגיף מאכסן - אסטרטגיות והדבקה של נגיפים ; התמרה וירלית ואונקוגנזה ; אפופטוזיס ומניעת אפופטוזיס ע”י נגיפים ; נגיפים אימונוסופרסורים ; Gene Therapy.
דרישות קדם: רצוי ללמוד את הקורס באימונולוגיה אך הדבר אינו חובה
נוכחות חובה
מטלת סיום: בחינה בכתב
ספרות:
Principles of Virology Molecular
Biology,Pathogenesis, and Control
Flint SJ, Enquist LW, Krug RM, Racaniello,
Skalka AM
ASM Press

Virology
Fields
Raven Press