ביולוגיה מולקולרית של מחלות מדבקות ממקור חיידקי (0455.3032)
MOLECULAR BIOLOGY OF INFECTIOUS DISEASES FROM BACTERIAL ORIGIN
מטרת הקורס היא הכרת אסטרטגיות שונות שבהם משתמשים חיידקים פתוגנים כדי להתגבר על מנגנוני ההגנה של תאי המאכסן. במהלך הקורס יתוארו לעומק מספר מערכות של חיידקים פתוגנים הומניים כגון: Yersinia, Listeria, Helicobacter, Bordetella, Legionella, Vibrio, Salmonella . יתוארו בפירוט הגנים הקשורים בפתוגניות של חיידקים אלו, ותפקידם של תוצרי גנים אלו במהלך ההדבקה והתרבות החיידק במאכסן. בנוסף יתוארו שיטות מולקולריות (כגון in-vivo expression technology, signature tagged mutagenesis, genomic subtraction) שבעזרתן נמצאו גנים וירולנטיים, וכן השימוש באינפורמציה של רצפי גנומים שלמים למציאת גנים הקשורים במערכות פתוגניות.
דרישות קדם: קורס מיקרוביולוגיה כללית
נוכחות חובה
מטלת סיום: בחינה בכתב