ניתוח תוצאות ניסויים (0455.2680)
ANALYSIS OF EXPERIMENTAL RESULTS
מטרת הקורס היא להקנות לתלמידים את הבנת הבסיס הניסויי של מחקר ביולוגי. הקורס יינתן במשך סמסטר אחד, לקבוצות קטנות של תלמידים. הקורס יעסוק בקריאה מכוונת של מאמרים מדעיים העוסקים בנושא נבחר אחד; התלמידים יעסקו בניתוח המטרות, שיטות העבודה, המסקנות והתוצאות של כל מאמר. הדיון מנוהל ע”י התלמידים עצמם והמדריך משמש רק כמנחה או מספק ידיעות רקע בעת הצורך.

בקבוצה של פרופ’ אליאורה רון תלמדנה גישות מולקולריות וגנומיות במחקר מיקרוביולוגי
דרישות קדם:
נוכחות חובה
הרכב ציון:
בחינה + השתתפות
מטלת סיום: בחינה בכתב
ספרות:
papers will be provided to all students