פאוניסטיקה של עופות ודוחיים (0455.2656)
Vertebrate Faunistics - mammals and reptiles
הקורס יעסוק באקולוגיה, ביולוגיה ותפוצה של יונקים וזוחלים תוך הדגשת אלה המצויים בארץ. ההוראה תתקיים בצורת הרצאות, סיורים בשדה (6 ימי סיור), בגן הזואולוגי ובמעבדת הגדרה.

היציאה לסיורים עשויה להיות ערב לפני הסיור והלינה עשויה להיות בשטח. אי השתתפות ביותר מיום סיור אחד מחייבת השלמה של ימי הסיור החסרים. הסיורים כוללים הליכה ברגל במסלולי הליכה קשים לעתים. הלינה בסיורים כרוכה בתשלום לאכסניה. מועדי הסיורים יכולים להשתנות עקב מזג האוויר.

הקבלה לקורס מותנית בראיון אישי שיתקיים לפני תחילת הסמסטר. מספר התלמידים בקורס מוגבל.
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
הרכב ציון:
כל תלמיד יחויב בהכנת סמינר אישי והצגתו ובבחינה.
מטלת סיום: בחינה בכתב