מיקרוביולוגיה (0455.2580)
Microbiology
• מבוא: מבט היסטורי, היחוד של בקטריות, גישות המחקר, נושאי לימוד.
• טקסונומיה ופילוגנטיקה:
• זיהוי ומיון בקטריות, גישות ללימוד פילוגנטי בעולם המיקרוביאלי; שלוש הממלכות הבסיסיות וההשלכות על האבולוציה.
• תזונה ומטבוליזם אנרגטי:
• הרכב התא המיקרוביאלי וערכים תזונתיים הנוצרים מכך. הרכב קרקעי מזון לגידול חיידקים, מאפיינים תזונתיים, תסיסה, נשימה, פוטוסינתיזה.
• מבנה, פונקציה ותהליכים ביוסינתטיים יחודיים לחיידקים:
• בקטריות כמודל ללימוד שבילים מטבוליים. אסימילציה של חנקן, פחמן, גפרית. היחס בין סטרוקטורה ופונקציה בתאים פרוקריוטיים. ביוסינתיזה, הרכב ומבנה של דופן התא הפרוקריוטי.
• דינמיקה של גידול חיידקים:
• חלוקת התא בחיידקים. גידול אקספוננציאלי, התפתחות תרבית, גידול סינכרוני ומחזור תא החיידק. גידול מנתי וגידול רציף של מיקרואורגניזמים.
• מערכת גנטית בחיידקים:
• גנוטיפ ופנוטיפ,. מוטציה ומוטנטים,. דרכים להעברת גנים.
• טיפוסים שונים של וירוסי חיידקים. אינפקציה של בקטריופג. מחזור ליטי וליזוגני. ביולוגיה של פלסמידים.
• האדם כפונדקאי לבקטריות:
• קומנסליזם ופרזיטיות. חדירה, התפשטות והתפתחות גורם מחלה אינפקטיבי ציטוטוקסיות וציטופתולוגיה. תגובה חיסונית לאינפקציה. מחלות זיהומיות והגורמים להם. מניעת המחלה ותרפיה.

החלק הוירולוגי בקורס ’מיקרוביולוגיה’ יעסוק בנגיפים המדביקים את התא האאוקריוטי. הנושאים בחלק זה כוללים: מבנה ומיון של נגיפים (נגיפי דנ”א ורנ”א); מחזור החיים הנגיפי (כניסת הנגיף לתא, ריבוי הגנום הנגיפי, ביטוי הגנום הנגיפי, הרכבת חלקיקי הנגיף ויציאתם מהתא המודבק); צורות שונות של הדבקה נגיפית (הדבקה חריפה, מתמשכת או חבויה – acute, persistence, latent); דוגמאות למחלות נגיפיות (התמרה סרטנית, פגיעה עצבית, מחלה נשימתית); התגובה החיסונית לנגיפים; חיסונים ותרופות כנגד נגיפים; שימושים בנגיפים מהונדסים.
דרישות קדם: ביוכימיה, ביולוגיה מולקולארית
נוכחות חובה
מטלת סיום: בחינה בכתב