ביוכימיה של חומצות גרעין וביולוגיה מולקולרית (0455.2549)
Introduction to Molecular Biology
שטף המידע התורשתי.
הגנוטיפ – מבנה, שכפול, תחזוקה והשתנות:
• מבנה דנ”א: אבני בניין, מבנה הנוקלאוטיד, מבנה ראשוני, זיקות מייצבות מבנה, הסליל הכפול, קונפורמציות דנ”א אחרות, טופולוגיה, המארז הכרומטיני, חלבונים מזהי רצף דנ”א. מבנה רנ”א שניוני ושלישוני, חיזוי מבנה.
• שכפול דנ”א – כללים, רכיבים ומערכות ניסוי.
• נזקי דנ”א ותיקונם, התגובה התאית לנזקי דנ”א.

• טכנולוגיית הגן – שיבוט גנים, אפיון וביטוי ואנליזת תפקוד גנים משובטים.
• מחזור חלוקת התא ובקרתו.
מגנוטיפ לפנוטיפ:
סוגי הרנ”א בתא.
ביוסינתזת רנ”א: שיעתוק, עיבוד tRNA, rRNA, ו – mRNA (כולל שחבור ומודיפיקציות).
רנ”א פולימראזות ופקטורי שיעתוק, רמות בקרת ביטוי גנטי בחיידקים ובאוקריוטים כולל מודיפיקציית היסטונים ומתילציית דנ”א.
ביוסינתזת חלבונים: הצופן הגנטי, רכיבי מערכת התרגום, מנגנון התרגום בחיידקים ובאוקריוטים
דרישות קדם: ביוכימיה א, כימיה
נוכחות חובה
הרכב ציון:
בחינה
מטלת סיום: בחינה בכתב
ספרות:
Watson et al., Molecular Biology of the Gene, 5th edition

Lodish et al., Molecular Cell Biology 6th edition