חולייתנים למתקדמים: אנטומיה משווה, מבנה ופונקציה של מערכות הגוף (0455.2535)
Comparative Vertebrate Anatomy: Form, Structure and Function
1) שם הקורס: חולייתנים למתקדמים: אנטומיה משווה, מבנה ופונקציה של מערכות הגוף

2) שם הקורס באנגלית: Comparative Vertebrate Anatomy: Morphology, Structure and Function

3) אוכלוסיית היעד: הקורס פתוח לכל תלמידי תואר ראשון בשנים ב'– ג'. הוא כלול בסל המעבדות ברמה האורגניזמית לתלמידי תואר ראשון, שנה ב' ו – ג'

4) שמות המורים: פרופסור דוד עילם; ד"ר רועי הולצמן

5) מטרות הקורס:
א. סקירה של קבוצות החולייתנים תוך דגש על ההתפתחות, המבנה והפונקציה של מערכות הגוף
ב. מעבדות להכרה מעשית של מערכות הגוף תוך התמקדות באנטומיה משווה ובקשר בין מבנה לפונקציה

6) דרישות מוקדמות - אין

7) ההרצאות בקורס כוללות שלושה היבטים עיקריים: סקירה מקיפה ומפורטת על התפתחותם של החולייתנים, בעיקר בהקשר של התפתחותן של מערכות הגוף השונות. הדגש הוא על אנטומיה משווה והתפתחותית מצד אחד, ועל ההתאמה של המבנה לתפקוד. כל מערכת נסקרת מיחידת הפונקציה הבסיסית, עד הארגון של יחידות הפונקציה לאיברים השונים, מיקום האיברים בגוף, והשינויים בתפקוד האיברים בהקשר של סביבות חיים שונות והתנהגות בעלי החיים.
המעבדות כוללות חמישה חלקים:
א. מוצא החולייתנים (מעבדה אחת);
ב. המבנה הבסיסי של מערכות הגוף בחולייתנים (3 מעבדות). במסגרת מעבדות אלה ינותח כריש כמודל בסיס להכרת כלל מערכות הגוף בחולייתנים תוך סקירה של המערכות הבאות: עור, מערכת העיכול, מערכות המין ושתן, מערכות הנשימה והדם, המוח ומערכת העצבים.
ג. אנטומיה משווה (3 מעבדות). במעבדות אלו ינותחו קרפדה, יונה, וחולדה כאשר הניתוחים מתבססים על אנטומיה משווה של מערכות הגוף בכל מחלקה בהשוואה לניתוחים במחלקה שקדמה לה. מעבר לרמת הניתוח שמתמקדת במיקום האיברים וכלי הדם בגוף (gross anatomy), תכלול כל מעבדה פרק של מיקרואנטומיה, בו תהייה סקירה של אחת ממערכות הגוף מהמבנה המיקרוסקופי (היסטולוגיה), דרך יחידת הפונקציה הבסיסית (למשל, נפרון בכליה), ארגונן של יחידות הפונקציה לאיברים, וכלה במגוון ההתאמות של מערכות הגוף לבתי גידול או אורחות החיים של חולייתנים שונים.
ד. שלד (3 מעבדות). ייסקרו בהרחבה מערכות השלד (הגולגולת, שלד הציר, חגורות הגפיים, והגפיים) והשרירים העיקריים בכל מערכת של השלד ביונקים. לאחר הכרת המבנה הכללי של השלד, תהיה סקירה של השינויים שחלו בכל אחד מחלקי השלד במעבר מדגים ועד ליונקים. בשתי מעבדות נוספות יצגו השינויים שחלים בגולגולת ובגפיים כהתאמה לאיסוף מזון ולצורות שונות של תנועה (התחפרות, שחייה, תעופה, ריצה).
ה. מוח (מעבדה אחת). מעבדה זו כוללת שני חלקים: (1) ניתוח מוח של כבש כמודל למוח של יונקים; (2) סקירה של השינויים שחלו במוח בהתפתחות מדגים ועד ליונקים בכלל ולאדם בפרט.

8) הרכב הקורס ודרך ההוראה: הרצאות ומעבדות (2 שעות הרצאה פרונטליות; 4 שעות מעבדה)

9) הרכב הציון הסופי:
50% בחינה מסכמת על חומר ההרצאות והמעבדות
10% ההכנה והעבודה במעבדה
40% שלושה בחנים מעשיים שיתקיימו במהלך שעות המעבדה אחרי כל 3 מעבדות.

10) ספרות: Kardong V.K.: Vertebrates – Comparative Anatomy, Function, Evolution

מספר התלמידים מוגבל ל 72.
מס תלמידים: 72
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
הרכב ציון:

50% בחינה מסכמת על חומר ההרצאות והמעבדות
10% ההכנה והעבודה במעבדה
40% שלושה בחנים מעשיים שיתקיימו במהלך שעות המעבדה אחרי כל 3 מעבדות.
מטלת סיום: בחינה בכתב
ספרות:
Kardong V.K.: Vertebrates – Comparative Anatomy, Function, Evolution.