פיסיקה א' (0455.1817)
Physics A, Life-Science Students
) חשבון וקטורי.
2) קינמטיקה במימד אחד – מושגים בסיסיים, העתק, מהירות ותאוצה, תנועה במהירות קבועה, תנועה שוות תאוצה ותנועה בליסטית.
3) חוקי ניוטון - מושג הכח, שלושת חוקי התנועה, פתרון בעיות סטטיות ובעיות דינמיות בהן מתקיימת תנועה שוות תאוצה, תנועה תחת כח קבוע, חיכוך סטטי וקינטי, חוק הכבידה האוניברסלי.
4) שיווי משקל.
5) הידרוסטטיקה – נוזלים במנוחה.
6) עבודה ואנרגיה – אנרגיה קינטית ופוטנציאלית, חוק שימור האנרגיה.
7) חום.
8) הספק, מכונות פשוטות, מומנטים.
9) תנע, שימור תנע קווי, התנגשויות אלסטיות ופלסטיות במימד אחד.
10) תנועה מעגלית – קינמטיקה ודינמיקה ש תנועה מעגלית קצובה.
(11 תנועה הרמונית – תנועה מחזורית. קינמטיקה ודינמיקה של תנועה הרמונית פשוטה. בעיות מסה- קפיץ.
12) הידרודינמיקה – תנועה בנוזלים.
13) מבוא לדיפוזיה
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
הרכב ציון:
תלמיד לא ייגש לבחינה הסופית אם לא יגיש לפחות 80% מהתרגילים. הציון הסופי יקבע כדלקמן: בחינה-90%. הגשת תרגילים: 10%.
מטלת סיום: בחינה בכתב
ספרות:
H.D. Young and R.A Freedman, Sears and Zemansky\\\\’s University Physics. Addison-Wesley, 2000.