הכרת האקולוגיה של קבוצות צמחים מיוחדים בגנים הבוטניים (0455.1620)
ecology of special plant groupsin the botanic gardens
קורס סיורים בגנים הבוטניים, סמסטר סתיו 2010 – סילבוס (מורה: ד”ר יובל ספיר)
מטרת הקורס להעשיר את הסטודנטים בנושאים נבחרים בתחום הבוטניקה, ולתת לסטודנטים כלים להבנת עולם הצומח, המבנה המורפולוגי, האקולוגיה והאבולוציה של צמחים. ההוראה תהיה בדרך של סיורים בגנים הבוטניים ונושאי ההרצאות יודגמו בעזרת צמחי הגנים.

1) הכרות עם הגן, בתי גידול ואוספים מרכזיים

2) מה זה צמח? חלקי הצמח, צורות חיים

3) עצים

4) עלים – צורות, צבעים והתאמות

5) פרחים ופריחה

6) אבולוציה של צמחים – צמחי יצע (אצות, חזזיות, טחבים)

7) אבולוציה של צמחים – צמחי הזרעים, חשופי זרע

8) אבולוציה של צמחים – צמחי הפרחים

9) התאמות לבית גידול – צמחים ים-תיכוניים ומדבר

10) התאמות לבית גידול – צמחיה טרופית וסוקולנטים
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
הרכב ציון:
כל המשתתף בכל ההרצאות והסיורים – יקבל ציון עבר
ספרות:
צומח וצמחים / האוניברסיטה הפתוחה
Biology of plants / Peter H. Raven, Ray F. Evert, Susan E. Eichhor, 7th ed.
אקולוגיה של הצומח בארץ-ישראל / ויזל, פולק וכהן.