מבוא לביולוגיה ג' (0455.1514)
Introduction to Biology C
קורס זה עוסק בעקרונות האקולוגיה והפיזיולוגיה של בעלי החיים. הנושאים המרכזיים הכלולים הם: אקולוגיה, פיז' של בע"ח והתפתחות, אימונולוגיה, נוירוביולוגיה והתנהגות.
מבנה הקורס: הרצאה ותרגיל ברשת.
דרישות קדם: מבוא לביולוגיה א' (0455.1512)
הרכב ציון:
מבחן וציון מגן מהתרגיל
מטלת סיום: בחינה בכתב
ספרות:

Biology, A Global Approach, 10th Edition (2014)
Pearson Publishers
גם ניתן להשתמש במהדורות ישנות יותר (מהדורות 7 - 9).