מבוא לביולוגיה א' (0455.1512)
Introduction to Biology A
הקורס מציג לתלמיד הבסיס התאי של הביולוגיה. ההיבטים העיקריים של קורס הם הכימיה של הביולוגיה, ביולוגיה של התא וגנטיקה. הנושאים המרכזיים הם:

• מבוא לעקרונות הכימיה הבסיסיים של הביולוגיה, והמאקרומולקולות המרכיבות את האורגניזם.
• מבנה התא
• המרת אנרגיה במיטוכונדריה ובכלורופלסטים.
• תקשורת תוך תאית
• המעגל התאי
• גנטיקה מנדלית
• שעתוק ותרגום

מבנה הקורס: הרצאה ותרגיל ברשת.
דרישות קדם: אין
הרכב ציון:
מבחן וציון מגן מהתרגיל
מטלת סיום: בחינה בכתב
ספרות:

Biology, A Global Approach, 10th Edition (2014)
Pearson Publishers
גם ניתן להשתמש במהדורות ישנות יותר (מהדורות 7 - 9).