קריסטולוגרפיה מעשית של חלבונים (0453.4001)
Practical Protein Crystallography
הקורס יתמקד בהיבטים העיוניים והמעשיים החיוניים לקביעת מבנה תלת ממדי של החלבונים:
• גיבוש
• הכנת נגזרות של אטומים כבדים
• איסוף נתוני עקיפת קרני הרנטגן
• קביעת המבנה בעזרת SAD
• שפור המבנה בעזרת CCP4 וPHENIX
• אנליזה של המבנה בעזרת PyMOL וCOOT
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
מטלת סיום: עבודה\פרויקט