נושאים נבחרים בגנטיקה עכשווית (0453.3397)
Topics in present day genetics
Each week all students read a recently published paper on a genetic subject ("genetic" understood in its widest possible interpretation: genetics, genomics, evolution and molecular biology). One of the students presents the paper and we discuss it. Grade: Pass/Fail, based on active participation.
נוכחות חובה
הרכב ציון:
הציון ינתן על סמך השתתפות והרצאות של הסטודנטים