נושאים עכשוויים במיקרוביולוגיה (0453.3395)
Topics in present day Microbiology
הקורס יתנהל כקבוצת דיון על נושאים במיקרוביולוגיה (רפואית, אקולוגית, תעשייתית).
תינתן עדיפות לסטודנטים שלומדים במסלול למיקרוביולוגיה.
חובת הקרוס היא הצגת מאמר מדעי.
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
הרכב ציון:
הגשת סמינר על מאמר מדעי