טכנולוגיה אנזימטית (0453.3114)
ENZYME TECHNOLOGY
טכנולוגיה אנזימטית (0453.3114)
ENZYME TECHNOLOGY
• מבוא לעקרונות הקטליזה האנזימתית – השלכות תעשיתיות וטטכנולוגיות
• תהליכים תעשייתיים בהם משמשים אנזימים כקטליזטור הומוגני
• אנזימים בלתי מסיסים ושימושיהם (ביוריאקטורים אנזימתיים)
• מערכות רב אנזימתיות - ביוטרנספורמציה
• שימושים אנאליטיים: ממברנות; אלקטרודות; ותצמידי אנזימים עם נוגדנים
• השלכות התפתחות ההנדסה הגנטית והנדסת חלבונים על שימושים תעשיתיים של אנזימים
הקורס יתבסס על הרצאות מרצה ומצגות סטודנטים

דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
מטלת סיום: בחינה בכתב ומצגת
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
מטלת סיום: בחינה בכתב