שיטות בסיסיות בביולוגיה של התא ובביולוגיה מולקולרית (0452.3117)
Basic techniques in molecular and cellular biology
הקורס יסקור מגוון שיטות לאנליזה של DNA, RNA וחלבונים: הכנת cDNA, ספריות cDNA וספריות גנומיות, מיפוי מקטעי גנים, אנליזה מיחשובית של רצפים, וקטורים ותאים לביטוי הטרולוגי של גנים, מודלים אנימליים, סימון DNA במבחנה, אימונופרסיפיטציה של כרומטין, אינטראקציה בין RNA לחלבונים, הכנה ושימוש בנוגדנים, אימונופרסיפיטציה, אנליזת western, מעקב אחרי חלבונים בתא, סימון חלבונים בנתבים פלואוריסצנטיים, אינטראקציות בין חלבונים, מיקרוסקופיה קונפולית ואלקטרונית, אנליזות בעזרת FACS. ספריות אפיטופים.
כמו כן הקורס יכלול ביקורים במעבדות מחקר ובמעבדת הדמיה (רשות).
מס תלמידים: 35
דרישות קדם: אין דרישות קדם
נוכחות חובה
מטלת סיום: בחינה בכתב