סמינר נושאים בגנטיקה מערכתית חישובית (0452.0468)
Systems Genetics
הסמינר יתמקד בשיטות לניבוי חישובי של הבסיס הגנטי לשונות פנוטיפית. הסמינר יעסוק בגישות המשלבות כלים בגנטיקה עם שיטות מתחום הביולוגיה של מערכות על מנת להצליח ולשייך גנוטיפים לפנוטיפים של מחלות.

כל סטודנט יידרש להרצות פעמיים במהלך הסמינר.

נושאים:
פגישות 1-2: גנטיקה מערכתית (Systems Genetics)
פגישות 3-4: ניבוי השפעת שונות גנטית על פונקציה בעזרת שילוב אינפורמציה ממקורות שונים
פגישות 5-6: ניבוי אינטראקציות (gene-gene; gene-environment)
פגישות 7-9: ניצול של נתונים מסוג RNA-sequencing and ChIP-Seq בגנטיקה מערכתית
פגישות 10-11: ניצול של רשתות אינטראקציה בגנטיקה מערכתית
פגישות 12-13: ניצול של רקמות מרובות בגנטיקה מערכתית
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
הרכב ציון:
כל סטודנט יידרש להרצות פעמיים במהלך הסמינר.