מבוא לתוכנת R (0431.4627)
R workshop
סדנת R
R workshop
הקניית עקרונות עבודה בתוכנת R, ויישומם בניתוח סטטיסטי של נתונים. הקורס מיועד לבעלי ידע בסיסי בתפעול המחשב וידע מתקדם בסטטיסטיקה שאינם מתכנתים כבר ב-R, ושנמצאים לקראת שלב ניתוח תוצאות בתהליך המחקר שלהם.


• נושאי הסדנא:
הכרה של התוכנה
• עבודה עם מסד נתונים לעבודה עם R
• עבודה עם קבצי סקריפט
• יבוא מסדי נתונים ל-R
• התקנת חבילות
• ביצוע אנליזות סטטיסטיות בסיסיות ב-R. הוצאת סטטיסטיקות בסיסיות על המסד נתונים, מניפולציות בסיסיות על מסד הנתונים
• ביצוע מבחנים סטטיסטים בסיסיים ב-R: מבחני-t ו-ANOVA, רגרסיה, ANCOVA, רגרסיה רבת משתנים, מבחנים א-פרמטרים.
• בחירת מודלים ו- AIC
• מבחני רנדומיזציה ב-R
• פתרון שגיאות נפוצות
• שרטוט גרפים בשיטות שונות
• סביבות עבודה שונות ב- R
• חידושים ב-R
• שימוש באינטרנט ככלי עבודה עם R

מבנה הסדנא
הקורס יכלול 6 ימים מרוכזים של הרצאות פרונטליות ותרגול מעשי ב-R.

מספר התלמידים יוגבל לפי זמינות המתרגלים (6 סטודנטים לכל מתרגל). לתלמידים לתואר שלישי תינתן העדפה בקבלה לקורס.
דרישות קדם: קורס ביוסטטיסטיקה.
ספר הקורס: אין ספר אחד, אך נעזר בעיקר ב-
Kabacoff, R. I. 2011. R in action. Data analysis and graphics with R. Manning, Shelter Island.
נוכחות חובה
הקורס יקנה 3 נקודות
הרכב ציון:
דרישות הקורס: הערכת מדריך על התרגולים ועל השתתפות פעילה בכיתה (15%), מטלת סיום, (85%).
מטלת סיום: כתיבת עבודה כולל ניתוח סטטיסטי של מסד נתונים ויצירת גרפים ב-R. העבודה תוגש שבוע לאחר הסדנה.
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה